Algemene voorwaarden 

Op alle aanbiedingen, offertes, diensten en leveringen van Quoratio, Zorgon en Verhoeve zijn uitsluitend de door de Quoratio Groep gehanteerde Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.