Hbo-leergang zorgadministratie onderstreept belang goede registratie

Op initiatief van en in samenwerking met Quoratio is opleider MVP gestart met een hbo- leergang Zorgadministratie. Met deze strategische samenwerking willen beide partijen dit vakgebied naar een hoger niveau brengen en zo inspelen op de trends binnen de zorgadministratie. Timo Spijkers is Business Development Manager Healthcare bij Quoratio en noemt de leergang een belangrijk initiatief.

“Er gaat geen dag voorbij, of de zorgsector is in het nieuws”, zegt Timo. “Dan gaat het over de stijgende zorgkosten, dan weer over failliete ziekenhuizen of over de stijgende zorgpremies voor burgers. Het is duidelijk dat de zorg hoog op de agenda staat en dat het vinden van de juiste balans tussen goede zorg en kostenbeheersing een flinke opgave is. Zo komt er bijvoorbeeld steeds meer technologie beschikbaar, die de zorg kan verbeteren, maar ook duurder maakt. Vanwege de almaar stijgende kosten is het voor deze sector heel belangrijk om goed vast te leggen wat er gebeurt. Goede registratie binnen de zorgadministratie is vooral vanaf 2006 steeds belangrijker geworden, toen het nieuwe financieringsstelsel werd ingevoerd. Hiermee kregen de zorgverzekeraars een grote rol bij het verdelen van de beschikbare zorgbudgetten. Sindsdien is registratie als onderdeel van de zorgadministratie alleen nog maar belangrijker geworden.”

 

Ander karakter

Timo wijst erop dat het karakter van de zorgadministratie in de loop der jaren is veranderd van puur registreren naar controleren en adviseren. “Je ziet dat goed terug in de personeelssamenstelling van zorgadministraties. Hier werken in toenemende mate hbo’ers en wo’ers. Dat is ook niet zo vreemd, als je ziet hoe complex de wet- en regelgeving is geworden en hoe enorm belangrijk juiste, tijdige en volledige registratie bij de bron nu is voor de financiële positie van een zorginstelling. Hoe beter je dat op orde hebt, hoe soepeler het financiële proces loopt en hoe minder er fout kan gaan. Fouten in de registratie kunnen voor een instelling enorme consequenties hebben. Ziekenhuizen hebben een jaaromzet die in de honderden miljoenen loopt. En sommigen zelfs meer dan een miljard. Als je dan één of twee procent aan vergoedingen misloopt door een niet-optimaal administratief proces, loopt het bedrag aan gemiste inkomsten al snel enorm op.”

 

Nieuwe skills

Het is overigens niet alleen de steeds maar stijgende complexiteit van de zorgadministratie die vraagt om andere skills op de afdeling, benadrukt Timo. “Het is ook het belang van registratie aan de bron die andere kwaliteiten van medewerkers vraagt. Zo moet je als medewerker de zorgverleners op de werkvloer kunnen adviseren en hen overtuigen van het belang van het goed vastleggen van alle verrichtingen. Dat is heel anders dan de hele dag op je eigen afdeling zaken vastleggen of controleren. Daarnaast is het – met de komst van horizontaal toezicht – van belang om risicogericht te leren denken. Juist om deze reden is een hbo-leergang Zorgadministratie een goed initiatief.”

De meerwaarde van Quoratio

“Deze samenwerking wilden wij specifiek met Quoratio verder vormgeven, omdat wij Quoratio als expert in de zorgadministratieve markt zien.”, aldus Markus Verbeek Praehep Opleidingsmanager Patty van Ravenswaay licht toe dat er door de hbo-leergang binnen het Traineeship Zorgadministratie een perfecte balans is ontstaan. “De kennismodules die samen met Markus Verbeek Praehep zijn ontwikkeld vullen de vaardigheidstrainingen die Quoratio zelf heeft laten ontwikkelen aan de andere kant goed aan.” Door de samenhang van kennis en vaardigheden, ontwikkelen we gedrag waardoor onze consultants en trianees de kennis die ze op doen kunnen toepassen én overdragen op anderen. Onze mensen weten dus niet alleen hoe het werkt, maar weten ook hoe ze het in de praktijk moeten realiseren.”

Quoratio Groep nieuws
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant