Zero Admin: innoveren vanuit een goede basis (deel 2)

In mijn eerste blog heb ik het begrip Zero Admin toegelicht. Woorden die we gegeven hebben aan onze missie om administratieve processen zodanig te optimaliseren, dat ze als het ware verdwijnen. Mogelijk gemaakt door technologie, in de breedste zin van het woord; data, RPA, AI,…. Technologie zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen administratieve organisaties; denk- en vooral doewerk gaat voor een belangrijk deel overgenomen worden door machines. De mens verliest daarmee het alleenrecht op intelligent handelen. En dat is voor ons mensen even interessant als uitdagend…

Iedereen werkzaam binnen administratieve domeinen zal zich klaar moet maken voor een toekomst waar mens en machine “schouder aan schouder” samenwerken. Vragen die daarbij relevant zijn: ‘hoe blijf ik als mens onderscheidend in de toekomst’ en ‘welke aspecten van mijn werk kunnen door technologie overgenomen worden?’

Het is een wetmatigheid in technologische innovatie dat alles wat kan gebeuren, ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Het werk voor een medewerker binnen administraties wordt daarmee zeker niet minder leuk, sterker nog naar mijn idee veelzijdiger en boeiender. Het routinematige stampwerk gebeurt immers door robots, waardoor er tijd wordt vrijgespeeld om de meer uitdagende vraagstukken structureel op te lossen.

 

Eerst de basis op orde?

Als ik het gesprek bij klanten aanga, hoor ik vaak dezelfde opmerking: ‘we zien deze ontwikkelingen ook, maar we kunnen nog zo veel verbeteren binnen onze huidige systemen en processen’. Of: ‘Laten we eerst onze basis op orde te krijgen voordat we stappen gaan maken met innovaties als Big data, RPA of AI’. En dat is waar: ook wij zien dat er binnen administratieve organisaties nog een wereld te winnen valt om de continuïteit te borgen, de kwaliteit te verbeteren en efficiënter te werken binnen de eigen afdelingen, binnen de organisatie of met andere spelers in de keten. Eerlijk gezegd is dit ook het type werk waar wij nog dagelijks mee bezig zijn bij klanten. En ook dit werk kun je onder de vlag Zero Admin scharen, want het draagt bij aan de missie om administratieve processen zo vanzelfsprekend te maken dat het voor een willekeurige medewerker lijkt alsof het niet bestaat.

Maar laat een focus om de basis op orde te krijgen geen excuus zijn om interessante ontwikkelingen in RPA, AI en data analytics voorlopig te negeren. Het zijn ontwikkelingen die de toekomst van ons vakgebied gaan bepalen. Het speelveld verandert de komende jaren sterk. Iedere organisatie zou een visie op moeten ontwikkelen en nu al beginnen om zijn mensen klaar te stomen voor deze toekomst.

Innoveren vanuit een visie is een must om als organisatie en afdeling relevant te blijven voor de toekomst. Hoe lastig dit in de praktijk ook is, want in de dagelijkse operatie zijn er namelijk altijd urgente zaken die spelen. Start vanuit je visie met kleinschalige, overzichtelijke experimenten. Begin bijvoorbeeld met RPA, wat inmiddels al bewezen technologie is. Betrek een aantal enthousiaste, veranderingsgezinde medewerkers en kijk hoe technologie waarde kan toevoegen aan hun werk en aan de organisatie als geheel .

 

Zero Admin is een strategische beslissing

Zero Admin is dus geen product, geen oplossing, geen kant en klaar pakketje dat je even implementeert. Het is in zijn beste vorm een richting- en energiegevende missie, die moet leiden tot concrete innovatieve projecten en experimenten die allen tot doel hebben om administratieve organisaties en - processen efficiënter te maken door gebruik te maken van de kracht van machines en de unieke competenties van mensen.

Net zoals de corona-kilo’s er niet af zullen vliegen als je één blikje ‘zero’-frisdrank drinkt, is ook Zero Admin pas succesvol als een organisatie deze filosofie op alle terreinen onderdeel van de strategie maakt. Enkel het aanschaffen van een nieuwe technologie is niet voldoende. Het vereist professionals om de verandering op gang te brengen en succesvol te maken op de lange termijn. Mensen die processen kunnen (her)inrichten en sturen, en daarbij technologie als onmisbaar hulpmiddel weten in te zetten. Mensen die niet bang zijn te erkennen dat in een bepaalde, goed afgebakende context, machines een betere job doen dan mensen.

Voor ons betekent Zero Admin enerzijds een belofte aan onze klanten en anderzijds een prikkelend statement dat iets zegt over de houding die we verwachten van onze consultants. Want ook wij moeten blijven innoveren. Onze trainees krijgen naast een flinke dosis vakinhoudelijke kennis over financiële-, personeels-, zorg-, pensioen- en salaris administratie ook training op het gebied van innovatie, RPA en data analytics. We stimuleren hen om werkwijzen en processen te herkennen die onze klanten kunnen verbeteren.

Doordat we Zero Admin als missie hebben geformuleerd, hebben we een eerste belangrijke stap genomen om onze mensen klaar te stomen voor de onontkoombare en superinteressante toekomst van de administratie.

Zero Admin in de praktijk: Quoratio Digital Solutions

In 2019 ontwikkelde de Quoratio Groep de lange termijn ambitie Zero Admin. Wij hebben ons tot doel gesteld onze klanten te gaan helpen in de transitie naar die toekomst waarin administratie niet aanwezig lijkt. Een van de manieren om Zero Admin bij onze klanten te realiseren is Quoratio Digital Solutions. Michel van Arnhem, Consultant Digital Solutions bij de Quoratio Groep, vertelt hier in zijn blog meer over.

Pieter Burghouts
Pieter is Directeur Innovatie bij de Quoratio Groep. Vanuit zijn functie geeft Pieter verder gestalte aan de innovatieve ambitie van het bedrijf. Naast het aansturen van de nieuwe digitale dienstverleningstak van het bedrijf, is hij ook verantwoordelijk voor het interne digitaliseringsprogramma en de marketingafdeling.
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant

Geen berichten gevonden