Efficiënte administratieve processen in de zorg met RPA

Robots nemen steeds meer menselijk werk uit handen zoals repetitieve, foutgevoelige en weinig uitdagende werkzaamheden. Hierdoor kunnen medewerkers aan de slag met werkzaamheden die meer waarde toevoegen voor de organisatie. 

Zorg voor de patiënt staat centraal in het Nederlandse zorgsysteem. Repetitieve handelingen ondergraven de aandacht die in eerste instantie uit moet gaan naar de patiënten. Door de inzet van RPA in ziekenhuizen, ouderen- en gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ helpt Zorgon jouw bedrijf met het rationaliseren van de zorgcapaciteit.  

In samenspraak met jullie ICT-afdeling analyseren wij waar ruimte ligt voor verbetering. Onze Data & Digital Solultions-professionals geven inzicht en duidelijkheid over wat robotisering jouw bedrijf kan opleveren. Zie onderstaande business cases voor concrete voorbeelden van de toepassing van RPA.

Ziekenhuizen

  • SEH diagnoses: Aanpassen van de Q-trajecten en de koppeling aan het zorgtraject van het hoofdspecialisme en/of het invullen van een medische diagnose bij zorgtrajecten aangemaakt door een SEH arts met een uitvoerend specialisme anders dan SEH. Het levert al snel 0,5 - 2 FTE op de zorgadministratie en bij de artsen.
  • De robot de printscreens laten klaarzetten van de te beoordelen belconsulten, waarbij de robot de onrechtmatig geregistreerde consulten verwijderd uit het EPD. 

Ouderen- en gehandicaptenzorg

  • Productiecontrole: Er vindt een  integrale controle plaats op de beleidsregels van de NZA met als resultaat een werklijst met de uit te zoeken uitval. Binnen een middelgrote instelling realiseerde deze robot een besparing van 0,6 FTE én een eenvoudigere accountantscontrole.

Jeugdzorg & GGZ

  • Het automatisch versturen van exit vragenlijsten na afsluiting van een zorgtraject in het EPD zorgt voor meer en tijdige reacties. 

  • Het automatisch versturen van een reafspraakbevestiging (en reminder) na het inplannen van een afspraak met patiënt levert een tijdsbesparing van meerdere FTE's voor het secretariaat én voorkomt  bespaart, voorkomt het ook no-shows.

 

Ontdek jouw mogelijkheden met Robotic Process Automation
RPA Quickscan
quoratio_digital_solutions8

quoratio_digital_solutions2