Nieuw pensioenstelsel moet vereenvoudiging bieden. Hoe en wanneer? – Deel I

Volgens de planning van minister Koolmees moet wet- en regelgeving voor het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2022 gereed zijn. Sociale partners en regering gaan er nog vol voor om deze datum te halen.

Het wordt wel spannend of dit gaat lukken want er moet nog veel gebeuren. Niet alleen moet er overeenstemming worden bereikt over het nieuwe pensioenstelsel zelf, maar ook over de vormgeving van de beide transities naar het nieuwe stelsel:
- Transitie naar een degressieve opbouw, ofwel naar een flat-rate tarief voor de beschikbare premie regeling
- Transitie naar voorwaardelijke pensioenaanspraken en -rechten, ofwel invaren van alle verworven pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel

Dat is nogal wat, zeker als je bedenkt dat beide betrokken ministeries, SZW en Financiën, op één lijn moeten zitten over de inhoud van het pensioenstelsel en de eerstgenoemde transitie.

Eenvoud van de pensioenregeling

Eén van de uitgangspunten, naast de hierboven genoemde punten, is de eenvoud van de pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel. Eenvoud is van belang voor alle betrokkenen bij de pensioenregeling, dus:

  1. Voor de werkgever en zijn OR/ sociale partners, omdat zij zelf de regeling goed moeten begrijpen en deze moeten kunnen uitleggen aan de werknemers.
  2. Voor de pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s), omdat zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. En hoe complexer de regeling, des te duurder de pensioenuitvoering. De pensioenuitvoerders hebben ook de taak om de deelnemers voor te lichten over de pensioenregeling en hoe eenvoudiger de regeling, des te makkelijker het is om deze uit te leggen.
Voor de uitvoeringsinstellingen omdat zij in opdracht van de pensioenuitvoerders de pensioenregeling administreren en doorgaans daadwerkelijk de communicatie met de deelnemers uitvoeren.

Voor alle drie partijen geldt dat de eenvoud niet alleen voor henzelf maar vooral voor de werknemers/deelnemers belangrijk is, want dát zijn de ultieme belanghebbenden.

Vervolg

Wanneer is het een goed moment om vereenvoudigingen in de pensioenregelingen door te voeren? Bij de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel, dus pas enkele jaren na 1-1-2022, of misschien al eerder? Daarover in het volgende BLOG meer.

Ferm-in-pensioenen, specialisten in uitvoerbaarheid van pensioenregelingen.

Wellicht is dit ook interessant