Sneller inzicht en betere onderbouwing voor pensioenbestuurders met de uitvoerbaarheidsanalyse

Pensioenregelingen zitten vaak complex in elkaar door een groot aantal, toevoegingen en uitzonderingen. Vaak worden de regelingen hierdoor lastiger uit te voeren, wat weer leidt tot meer administratie, extra werk en toename van de risco’s. Dat zorgt er in de praktijk vaak voor dat pensioenregelingen met veel van die extra’s al snel meer geld kosten om uit te voeren. Een ander nadeel is dat het lastig is om vooraf te bepalen wat voor gevolgen wijzigingen en aanpassingen in die complexe regelingen kunnen hebben.

Om hier iets aan te doen, besloten wij bij Ferm een methode te ontwikkelen om die ingewikkelde regelingen tegen het licht te kunnen houden en de uitvoerbaarheid ervan grondig te analyseren. Ferm is al 25 jaar specialist in het ondersteunen en adviseren van pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties, PPI’s en verzekeraars. Het zit al 25 jaar lang in het DNA van Ferm om de uitvoering van pensioenen te verbeteren; de uitvoerbaarheidsanalyse die we ontwikkelden is daar een goed voorbeeld van.

 

Objectieve analyse geeft beter inzicht
De uitvoerbaarheidsanalyse is een instrument dat pensioenbestuurders helpt om betere beslissingen over een pensioenregeling te maken, en die rekening houdt met de uitvoerbaarheid hiervan. Pensioenuitvoerders kunnen de uitvoerbaarheidsanalyse gebruiken als een manier om risico’s en gevolgen voor de kosten bij de uitvoering van de regeling beter inzichtelijk te maken. Doordat het een objectieve analyse is krijgen pensioenfondsen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te laten zien dat een wijziging zorgt voor minder complexiteit. Tevens kan de pensioenuitvoeringsorganisatie met de uitvoerbaarheidsanalyse het effect op de kosten vanuit een objectief referentiekader bespreekbaar maken.

 

De geheime formule
De analyse biedt dus veel voordelen voor de pensioenfondsen, maar hoe werkt zo’n uitvoerbaarheidsanalyse precies? Gerrit Alblas, senior consultant en oprichter van Ferm, legt het uit: “We hebben eerst een referentiekader bepaald, gebaseerd op gangbare pensioenregelingen. Op die manier kunnen we bepalen hoe complex een regeling is ten opzichte van het referentiekader. Per pensioenregeling rolt er dan een score uit, waarmee je bestaande en nieuwe regelingen op een objectieve manier met elkaar kan vergelijken. Naast de score laat de analyse ook zien welke eigenschappen ervoor zorgen dat een regeling ingewikkelder wordt.”

 

Concrete resultaten bij Pensioenfonds Vervoer
Het Pensioenfonds Vervoer is zo’n fonds dat gebruikmaakt van de uitvoerbaarheidsanalyse, sterker nog, ze helpen bij de verdere ontwikkeling ervan. Rob van Gennip is pensioenmanager bij het pensioenfonds en legt uit waarom zij met deze pensioenregeling werken: “De nieuwe pensioenwet levert uitdagingen maar ook kansen op. Je wilt weten of een bepaalde aanpassing een eenvoudiger of complexere regeling oplevert, ten opzichte van een eerdere of standaard regeling. Daarbij kijk je naar hoe eenvoudig de benodigde informatie te verkrijgen is, of die input goed te verwerken is en of de output te realiseren en te communiceren valt. Die drie elementen zijn van belang om inzichtelijk te hebben. In het belang van onze deelnemers willen wij voorop lopen, soms moet je vooraf in zo’n traject investeren om daarna de vruchten te kunnen plukken. Ook bij de nieuwe pensioenregeling is onze reflex dat we vaak direct beginnen met rekenen, maar vaak is het logischer om eerst te bekijken wat de wensen zijn, die vorm te geven en dan te bekijken of het uitvoerbaar is.”

Pensioenfonds Vervoer gebruikt de analyse om voor te sorteren op het nieuwe pensioencontract dat in de komende jaren wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd ging het fonds nu al aan de slag met het huidige pensioen door enkele reglementen op zo’n manier te herschrijven dat ze een stuk minder ingewikkeld werden. Zo hebben het fonds en de deelnemers al direct profijt van de uitvoerbaarheidsanalyse.

 

Klaar voor te toekomst
Naast de concrete voordelen voor de pensioenfondsen zelf helpt de analyse ook om beter te laten zien dat het fonds toekomstbestendig is, de risico’s beperkt en de uitvoering beheersbaar houdt. Ook helpt het om de -vaak ingewikkelde- pensioenregelingen meer inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor deelnemers. Hoe meer pensioenfondsen gebruik gaan maken van de uitvoerbaarheidsanalyse, hoe beter ze inzicht krijgen in hun uitvoerbaarheid en hoe makkelijker het is om te leren van elkaars valkuilen. Zo kan de uitvoerbaarheidsanalyse een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de pensioensector, en er voor zorgen dat pensioenfondsen beter voorbereid zijn op de grote wijzigingen die het nieuwe pensioenakkoord met zich meebrengt.

 

Dit artikel is geschreven op basis van een eerder opgenomen podcast over de Uitvoerbaarheidsanalyse. Benieuwd naar de podcast? Beluister deze hier!

Wellicht is dit ook interessant