ferm / diensten / strategie & beleid

Strategie & beleid

Eenduidige en heldere pensioenafspraken, vormen het fundament voor een goede pensioenuitvoering. Wat is de mate van uitvoerbaarheid en beheersbaarheid van pensioenafspraken? Hoe ziet de doorvertaling van een pensioen- en uitvoeringsreglement naar de pensioenuitvoering eruit? Wij delen onze visie en inzichten graag en ondersteunen besturen en bestuursbureaus op organisatorisch en administratief gebied.

Onze consultants (Actuarieel Analist A.G. en Business Consultants) worden regelmatig ingezet voor het opstellen van beleidsnotities en het op inhoud beoordelen ervan. We kennen de wet- en regelgeving en denken actief mee over de gevolgen van wijzigingen hiervan.

We adviseren bij verandervraagstukken en stippelen de beste route uit naar de ambitie van pensioenorganisaties. Snel en accuraat schakelen en wensen in concrete stappen vertalen, dat is waarmee we impact maken.

Onze rollen

  • Advies & uitvoering
  • Informatiebeleid
  • Bestuursondersteuning
  • Voorlichting werkgever en deelnemer
  • Begeleiden wijziging pensioenreglement
  • Reglementsanalyse (complexiteitsanalyse)
  • Begeleiden strategisch orientatietraject

 

pensioenen_algemeen_4
Ontdek de mogelijkheden met Robotic Process Automation
RPA Quickscan
2021_DS-_Robot heeft een idee

2021-02_Beeld website SD&U3
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons