Verlof: Uitbetalen of opnemen?

Je hebt verlof over en hebt de keuze om het op te nemen of te laten uitbetalen. Laat jij je verlof uitbetalen of neem je het op? Een vraag die regelmatig voorbij komt. Wat zou jij doen?

De verschillende verlofsoorten

Allereerst is het belangrijk om te kijken naar de verschillende verlofsoorten. De soorten verschillen per cao en per werkgever, maar je kunt deze grofweg onderverdelen in twee soorten:

  1. wettelijk verlof,
  2. en bovenwettelijk verlof.

Daarnaast kennen sommige bedrijven nog ATV-dagen of seniorendagen.

Wettelijk verlof mag niet worden uitbetaald: het is namelijk de bedoeling dat je dit verlof gedurende het betreffende jaar opneemt. Deze verlofsoort krijg je per jaar toegekend en bedraagt viermaal de wekelijkse arbeidsduur aan verlof. Bij een fulltime aanstelling bestaat het wettelijk verlof daarom meestal uit 20 vakantiedagen per jaar.

De overige verlofsoorten kunnen meestal wel worden uitbetaald, afhankelijk van de regels die je werkgever hanteert.

 

Opties die je hebt als werknemer

Op de vraag of je verlof beter kunt laten uitbetalen of kunt opnemen, is geen algemeen antwoord te geven. Je moet namelijk voor jezelf bepalen wat jij belangrijker vindt: tijd of geld. Op basis daarvan bepaal je of je de waarde van verlof liever in tijd of in geld ontvangt.

  • Als je kiest voor tijd, dan neem je verlof op. Je salaris loopt op dat moment door, net als de opbouw van je pensioen.
  • Kun je de extra inkomsten goed gebruiken? Dan kun je kiezen voor het laten uitbetalen van je verlof.

 

Waarde van verlofuren berekenen

Als je wilt berekenen hoeveel je verlofuren waard zijn, vermenigvuldig dan je uurloon met het aantal uur dat je wilt laten uitbetalen. Over de waarde van deze verlofuren wordt ook vakantiegeld (meestal 8%) en – indien aan de orde – eindejaarsuitkering berekend. Dit percentage mag je daar dus nog bij optellen.

Houd er rekening mee dat je bij het uitbetalen van je verlof vaak relatief veel belasting betaalt. De waarde van de uitbetaalde verlofuren valt namelijk onder het ‘bijzonder tarief’. Dit is een ander – vaak hoger – percentage dat aan belasting wordt ingehouden dan je reguliere salaris.

Het percentage dat gehanteerd wordt voor het bijzonder tarief verschilt per persoon en is afhankelijk van de hoogte van je salaris. Je kunt dit terugvinden op je salarisstrook. Met behulp van dit percentage kan je een inschatting maken wat je netto overhoudt van het bruto bedrag.

 

Voorbeeld:

Stel dat je 20 verlofuren wilt laten uitbetalen en je uurloon is € 25,00. De bruto waarde van de verlofuren bereken je als volgt:

  • 20 verlofuren * € 25,00 (uurloon) * 8 % vakantiegeld = € 540,00

Vervolgens bereken je de hoogte van de belasting die wordt afgedragen. Stel dat het bijzondere tarief in jouw geval 49,5% is, dan houd je netto het volgende over:

  • € 540 * (100% – 49,5%) = € 272,70

 

Persoonlijke situatie en toeslagen

Naast de vraag of je de waarde van verlof in geld of in tijd wilt ontvangen, is het belangrijk om naar je persoonlijke situatie te kijken. Als je verlofuren laat uitbetalen, ontvang je extra inkomsten. Het kan zijn dat daardoor bijvoorbeeld je recht op toeslagen vervalt of dat de hoogte van de toeslag verandert.

Wees je hier bewust van op het moment dat je kiest voor uitbetalen en realiseer je dat je aan het eind van het jaar mogelijk (een deel van) de ontvangen toeslag moet terugbetalen.

 

Wat kies jij?

Het antwoord op de vraag of je verlofuren beter kunt uitbetalen of kunt opnemen, verschilt dus per persoon en per situatie. Extra inkomsten zijn fijn, maar een vrije dag of een week vakantie doet een mens altijd goed. Dan kan je daarna weer fris en fruitig aan het werk om het verlof voor je volgende vakantie op te bouwen!

Wellicht is dit ook interessant