diensten / consultancy

Quickscan: optimalisatie begint met inzicht

Wil je weten of de toepassing van beleid en wet- en regelgeving is geborgd? Maak je optimaal gebruik van je systemen? Zijn alle processen efficiënt ingericht? Met de Quickscan HR Process & Payroll krijg je inzicht in kansen en risico’s op het gebied van efficiency, kwaliteit, continuïteit en samenwerking.

De Quickscan toetst de processen, werkwijzen en het gebruik van systemen. Voor een compleet beeld spreken we ook de betrokkenen in de keten van HR- en salarisadministratie. Ook geven we inzicht hoe jouw afdeling presteert ten opzichte van andere organisaties. Ons advies is een goed startpunt voor optimalisatie en professionalisering: praktische adviezen om direct mee aan de slag te gaan.

Procesoptimalisatie

Interne processen kunnen altijd efficiënter. Maar hoe pak je dat aan? En hoe zorg je voor de juiste kennis? Wij zien vaak dat organisaties onvoldoende gebruikmaken van de data die ze in huis hebben. Data-analyse geeft inzicht in procesverbeteringen. Met die wetenschap gaan de HR- en payroll-professionals van Quoratio aan de slag. Daarbij geloven we in de kracht van samenwerking. We betrekken alle stakeholders en inventariseren en bepalen gezamenlijk de scope van de procesoptimalisatie. Zo creëren we draagvlak voor een breed gedragen resultaat.

We geven inzicht in kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. We adviseren, optimaliseren en borgen de verbeterde processen. Afhankelijk van de situatie zetten we procesmanagers, projectleiders of applicatie-specialisten in. Zij maken gebruik van tools en technieken, zoals Lean en Agile om procesoptimalisaties succesvol te realiseren.

Webinar: De intelligentie revolutie en de rol van HR
Terugkijken
shutterstock_633513077-1

Pakketselectie

Voldoen de huidige HR- en Payroll-systemen niet meer aan de wensen of eisen van jouw organisatie? Soms is het lastig om een duidelijk beeld te krijgen van alle mogelijkheden op de markt én van de functionaliteiten van de systemen. Het is belangrijk om een grondige pakketselectie uit te voeren op basis van de juiste expertise.

De HR- & Payroll professionals van Quoratio gaan graag pragmatisch aan de slag. We stellen gezamenlijk de uitgangspunten vast en brengen de functionaliteiten in kaart die jouw organisatie verder helpen. Pas dan gaan we op zoek naar potentiële tools en leveranciers, waarna we gezamenlijk tot een shortlist komen van passende pakketten en leveranciers. Wij benaderen de leveranciers voor een toetsing op functionaliteiten, uitgangspunten en vragen offertes op. Vanuit deze aanvullende informatie volgt een onafhankelijk pakketadvies, desgewenst aangevuld met een implementatieplan. Kortom: wij bieden totale ontzorging, zodat jouw organisatie een optimale verbeteringsslag kan maken.

Systeemoptimalisatie

Tijdens een systeemimplementatie, zoals E-HRM software (AFAS,  Raet) worden vaak niet alle mogelijkheden van het pakket (optimaal) ingericht. Vervolgens wordt er door tijdsgebrek of een tekort aan actuele kennis niet optimaal gebruik gemaakt van de inrichting van de software. Zonde, want deze verbeteringen kunnen veel bijdragen aan de efficiëntie van het werk.

Onze professionals gaan samen met jou in gesprek over de scope van de systeemoptimalisatie. Als het nodig is stellen zij een businesscase op. Met onze aanpak, waarbij we alle stakeholders (inclusief IT) actief betrekken, creëren we draagvlak binnen de hele keten van de samenwerking. Het resultaat: optimaal gebruik van systemen, duurzame processen, meer gebruikersgemak en optimale kwaliteit van HR-dienstverlening binnen jouw organisatie.

AY9A0182cp031
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons