2021-02_Beeld website SD&U-header-hoog

Impact maken op sociale administratie

De complexe administratieve processen binnen het Sociaal Domein vormen de ruggengraat van de dienstverlening van gemeenten en uitvoeringsinstanties.
De specialisten van Quoratio Sociaal Domein en Uitkeringen maken het verschil op het gebied van Uitkeringen, Wmo, Jeugdwet en zorgadministratieve processen. Dit met
als doel om iedereen goed, nauwkeurig en rechtmatig de ondersteuning te geven waar hij recht op heeft.

We helpen gemeenten en uitvoeringsorganisaties te anticiperen op veranderende
wet- en regelgeving. Samen werken we aan administratieve lastenverlichting als uitgangspunt bij te dragen aan sociale zekerheid. Met echte aandacht en een heldere kijk op de inhoud helpen wij in de uitvoering en leggen wij de
verbinding met de gehele keten.

 
Wat wij doen voor het Sociaal Domein

Lees meer
Onze expertise Uitkeringadministratie

Lees meer
IMPLEMENTATIE VAN WOONPLAATSBEGINSEL

Naar woonplaatsbeginsel.info
Van regels en wetten naar duidelijke dienstverlening
Wij combineren kennis van de inhoud met echte aandacht
Onze rol is uitvoerend, adviserend of leidend
Wij werken binnen de gehele keten
Affaires als de Toeslagenaffaire vragen om een andere manier van denken over de flexibele schil
Rik Wolting
Naar blog
shutterstock_1677282001-1

Voor wie wij werken

Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons