Implementatie van het nieuwe Woonplaatsbeginsel voor jeugdzorg

Hoe start je?

Publicatie maart 2021 - Per 1 januari 2022 geldt het nieuwe Woonplaatsbeginsel voor jeugdzorg. Dit betekent dat er vanaf dat moment wordt gekeken naar de (voormalige) woonplaats van de jeugdige. Dit gaat resulteren in een grote administratieve verhuizing met mogelijke grote financiële impact voor gemeenten. Wij merken dat veel gemeenten nog zoekende zijn. Daarom hebben wij een stappenplan gemaakt met daarin de belangrijkste documenten op een rij:

 

In vijf stappen op de hoogte

  1. Uitleg VNG - Op de website van de VNG wordt de achtergrond van het Woonplaatsbeginsel uitgelegd.

  2. Webinar Ketenbureau i-Sociaal Domein - Op 9 februari 2021 was de kick-off richting voor gemeenten. Deze kan je terugkijken via YouTube. Aanvullend hierop heeft het Ketenbureau de presentatie gedeeld en is er een Q&A gepubliceerd. Op 24 maart was de 2e Webinar. Ook deze is terug te kijken via YouTube (Presentatie). 

  3. Projectplan - Om inhoudelijk een beter beeld te krijgen van het gehele project adviseren wij om vervolgens het volledige projectplan te lezen. (LET OP: tot op heden is de laatste versie van 26 oktober). Aanvullend hierop is er ook een routekaart beschikbaar gesteld (laatste versie: 23 maart). Na het doorlopen van deze stappen ontstaat een goed eerste beeld van de impact van de wijziging in het algemeen.

  4. Impact Woonplaatsbeginsel - In het recent verschenen verdeelvoorstel voor het gemeentefonds wordt de implementatie van het woonplaatsbeginsel meerdere keren genoemd. In de bijlage is een raming meegenomen met de verwachting per gemeente (p4-p10). Deze is gebaseerd op de simulatie van het CBS. Vanuit de VNG is er maart 2021 ook een handreiking geschreven over de toepassing van de simulatie voor de begroting van 2022. In mei 2021 wordt een nieuwe versie de simulatie  verwacht.

  5. Start inventarisatie - Het is de bedoeling dat gemeenten uiterlijk 1 april starten met het uitzoeken van de populatie. Het belangrijkste document voor de uitvoering hiervan is het stappenplan van i-Sociaal Domein. Ook is er inmiddels een invulformat beschikbaar. Daarnaast heeft VWS middels een factsheet extra toelichting gegeven op de definitie van aansluitend verblijf.

Up-to-date blijven?

Via www.woonplaatsbeginsel.info delen wij zoveel en snel mogelijk informatie over de implementatie van het Woonplaatsbeginsel. Hulp nodig bij de eerste inventarisatie, het inrichten van de processen of het uitzoeken van de populatie?

Neem dan contact op met Rik Wolting:

E: rwolting@quoratiogroep.nl
T: 06-82 85 92 07

Rik Wolting
Accountmanager Quoratio Sociaal Domein en Uitkeringen
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant