diensten / services

Services

Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen heeft specifiek voor gemeenten binnen het Sociaal Domein diensten ontwikkeld die helpen bij het besparen op de coördinatiekosten, processen te versnellen en continuïteit te borgen.

Business Proces Outsourcing

Quoratio heeft 15 jaar ervaring met de outsourcing van administratieve vakgebieden die zich kenmerken door complexe wet- en regelgeving, financiële aansluitingen, complexe berekeningen en belangrijke en diverse eindklanten. Vanuit onze expertise hebben wij een hybride outsourcingsmodel ontwikkelt voor de administratieve afhandeling van de Participatiewet, Jeugdwet en de Wmo. Ons model kenmerkt zich door:

  • Fysieke aanwezigheid: Hybride werkvorm waarbij wij ook structureel op locatie aanwezig zijn
  • Stabiliteit: Vaste aanspreekpunten, heldere KPI’s en een continuïteitsgarantie
  • Stabiele overgang: Geleidelijk outsourcing waarin er tijd is voor passende afvloeiingsregelingen
  • Lage implementatiekosten: Optimaliseren van de huidige systemen i.p.v. nieuwe implementaties
  • Verantwoordelijk: Een proactieve, adviserende houding richting de organisatie (consultenten, beleid en functioneel beheer) met optioneel aansluitende abonnementsvormen

Flexibele abonnementsvormen

De abonnementen van Quoratio helpen gemeenten met het effectief inzetten van RPA, functioneel beheerders, het up-to-date houden van de processen en het borgen van de adoptie vanuit de toegang.

  • Robotic Process Automation (RPA): Quoratio beschikt over een specialistisch team op het vlak van RPA. Via onze abonnementen garanderen wij dat de robots blijven en bewegen de kosten mee met de baten.
  • Functioneel Beheer: Via onze Functioneel Beheer abonnementen borgen wij de nazorg na een inhuurtraject en vergroten wij de effectiviteit van onze BPO-oplossingen.
  • Procesbeschrijvingen: Gemeenten hebben vaak te maken met verouderde procesbeschrijvingen. Onze specialisten komen op regelmatige basis (bijvoorbeeld jaarlijs) terug om de procesbeschrijvingen te controleren en te verbeteren om zo het maximale uit de inrichting te halen.
  • Adoptie: Na het uitvoeren van een adoptieprogramma komen onze specialisten op regelmatige basis (bijvoorbeeld jaarlijks) terug om de medewerkers mee te nemen in de laatste wijzigingen en zo de adoptie structureel vast te houden.

Scans & Tooling

Het slim optimaliseren van processen en systemen is complex. Met onze maatwerk scans geven wij organisaties inzicht en helpen wij met het bepalen van prioriteiten, oplossingsrichtingen en capaciteit. Verder zijn wij constant bezig om slimme procesversnellers te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het Rekenblad Tozo 1 & 2 welke, afhankelijk van de interne inrichting, kan helpen het aantal uitvoeringsuren op het terugvorderen van de Tozo sterkt te reduceren.

contact-sociaal-domein-1
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons