diensten / veranderende wet- en regelgeving

Actuele thema's

Als kennispartner vinden wij het belangrijk om voorop te lopen in veranderende wet- en regelgeving en onze medewerkers tijdig hiervoor op te leiden. Op dit moment richten wij ons op de implementatie van het nieuwe Woonplaatsbeginsel (Jeugdwet), de nieuwe Inburgerswet vanuit administratief perspectief, de overgang naar PGB 2.0, steunmaatregelen als Tozo en TONK en het Zorgfraudedossier (Jeugdwet & Wmo).

Implementatie van het nieuwe Woonplaatsbeginsel

Wij volgen nauwgezet alle ontwikkelingen rondom de implementatie van het nieuwe Woonplaatsbeginsel vanuit de Jeugdwet. Wij ondersteunen diverse gemeenten in het implementatietraject, delen proactief kennis via onze informatiepagina en geven onze medewerkers een training specifiek voor het implementatietraject.

 

De nieuwe Inburgeringswet

Per 1 januari geldt de nieuwe inburgeringswet waarbij gemeenten de leiding krijgen bij de inburgering van nieuwe Nederlanders. Hierin is veel aandacht voor de uitvoering van de wet, maar onvoldoende aandacht voor de administratieve basis. Door onze kennis van administraties, systemen en de Participatiewet richten wij ons specifiek op de administratieve uitvoering van de inburgeringswet en leiden we hierin onze mensen hierin op.

Implementatie PGB 2.0

Vanaf 2022 zullen steeds meer gemeenten overgaan op PGB 2.0. Dit terwijl veel gemeenten in de uitvoering worstelen met een goede uitvoering van de wet. Straks vormen gemeente het Single Point Of Contact (SPOC) en krijgen zij een grotere verantwoordelijkheid in het proces. Quoratio werkt inmiddels 15 jaar samen met Dienst PGB van de SVB en beschikt hierdoor over unieke expertise op het vlak van de Persoons Gebonden Budgetten.

 

Tozo en TONK

De Tozo en de TONK zijn beide in een kort tijdbestek tot stand gekomen. Dit heeft langdurige gevolgen voor de uitvoering. Naar verwachting neemt de complexiteit van de werkzaamheden alleen maar toe en zal er een nasleep zijn van enkele jaren.

Zorgfraude

Doordat Quoratio Groep actief is op bij de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en PGB door gemeenten (Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen), de zorgadministratie van zorgaanbieders (Zorgon) als de financiële inrichting van zorgaanbieders (Verhoeve) heeft het onderwerp zorgfraude onze speciale aandacht. Door het combineren van deze disciplines is Quoratio in staat gemeenten te helpen bij het beoordelen van zorgaanbieders en zo zorgfraude op te sporen.

contact-sociaal-domein-1
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons