01-Hoofdbeeld-1

Rekentool van Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen

sociaal domein / Leefgeldtool

Vanaf 1 februari 2023 verandert de regelgeving voor Oekraïense vluchtelingen; het leefgeld wordt over het algemeen lager, en er wordt een staffel geïntroduceerd. Hoe groter het gezin, hoe lager het bedrag aan leefgeld. Omdat deze wijziging op 1 december werd aangekondigd, was het voor veel ambtenaren en uitkeringsinstanties te kort dag om tijdig alle berekeningen te maken.

Het huidige uitkeringssysteem heeft niet de mogelijkheid om het leefgeld te berekenen op basis van de vastgestelde staffel; daarom heeft Dennis een rekenmodel in Excel gemaakt. Door een geboortedatum, arbeidsstatus (van de ouders), gezinsgrootte en opvangvorm in te voeren, wordt het juiste bedrag getoond. Via een query kunnen de nieuwe bedragen eenvoudig worden geïmporteerd in het uitkeringssysteem, wat niet alleen dagen aan tijd scheelt, maar ook fouten voorkomt die kunnen optreden bij handmatige wijzigingen.

'Ik hoop dat deze tool gemeenten uit de brand helpt totdat de uitkeringssystemen deze berekeningen zelf kunnen maken. Daarna hoop ik dat deze tool nog steeds als controle wordt gebruikt. Ik ben overtuigd van het nut van deze tool, en mijn opdrachtgever ook!’
Dennis Wanningen
Dennis Wanningen

03-Formulier-1
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons