terug / sociaal domein

Tijdelijke versterking

Wetten, regels en taken binnen het Sociaal Domein veranderen continu. Dit vraagt veel van medewerkers en geeft een constante druk op de Backoffice Sociaal Domein. Door onze expertise op het snijvlak van mensen, systemen en regelgeving helpen wij de druk te verlichten en wijzingen als het nieuwe Woonplaatsbeginsel en PGB 2.0 succesvol te implementeren. 

Meer info
2021-02_Beeld website SD&U3

Advies & Procesbegeleiding

Processen en systemen vormen de basis om de dienstverlening binnen het Sociaal Domein structureel te verbeteren. Het ontbreekt alleen vaak aan de tijd en/of kennis om de mogelijkheden volledig te benutten. Onze procesprofessionals slaan met hun kennis van complexe administraties de brug tussen uitvoering en beleid. We leiden complexe projecten, optimaliseren processen en geven met onze scans nieuwe inzichten voor verbetering.

Lees meer
2021-02_Beeld website SD&U4

Finance & Control

De uitgaven binnen het Sociaal Domein hebben grote impact op de gemeentelijke begroting. Onze professionals – van ambitieuze starter tot ervaren consultant – bewaken op ieder gewenst niveau de continuïteit, optimaliseren financiële processen waar nodig en implementeren nieuwe tools en systemen. Zo helpen wij organisaties grip te houden op de uitgaven. 

Meer info
2021-02_Beeld website SD&U5

Digital Solutions

De uitgaven binnen het Sociaal Domein hebben grote impact op de gemeentelijke begroting. Onze professionals – van ambitieuze starter tot ervaren consultant – bewaken op ieder gewenst niveau de continuïteit, optimaliseren financiële processen waar nodig en implementeren nieuwe tools en systemen. Zo helpen wij organisaties grip te houden op de uitgaven.

finance-openbaar-vervoer-utrecht
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons