terug / uitkeringen

Tijdelijke versterking

Door maatschappelijk ontwikkelingen ontstaat er extra druk op een goede dienstverlening en een rechtmatige uitvoering van de Sociale Zekerheid. Door onze expertise op het snijvlak van mensen, systemen en regelgeving helpen wij met de uitvoering van de Uitkeringsadministratie, TONK en Tozo en helpen wij organisaties om te werken vanuit de bedoeling van wet- en regelgeving.

Vind jouw versterking
2021-02_Beeld website SD&U5

Advies & Procesbegeleiding

Processen en systemen vormen de basis om de uitkeringsdienstverlening structureel te verbeteren. Het ontbreekt echter vaak aan kennis om de mogelijkheden volledig te benutten. Onze procesprofessionals slaan met hun actuele kennis van wet- en regelgeving én complexe administraties de brug tussen uitvoering en beleid. Wij leiden complexe projecten, optimaliseren processen en geven met onze scans nieuwe inzichten voor verbetering.

Meer info
2021-02_Beeld website SD&U4

Finance & Control

Onze professionals – van ambitieuze starter tot ervaren consultant – bewaken op ieder gewenst niveau de continuïteit, optimaliseren financiële processen waar nodig en implementeren nieuwe tools en systemen. Zo helpen wij gemeenten en uitvoeringsorganisaties grip te houden op de uitgaven.

Lees meer
2021-02_Beeld website SD&U3

Digital Solutions

In complexe administratieve omgevingen is het systeemlandschap vaak versplintert. Door de inzet van digitale tools en Robotic Process Automation (RPA) helpen wij om deze processen efficiënter en betrouwbaarder te maken. Onze gecertificeerde RPA-architecten en ontwikkelaars werken nauw samen met proceseigenaren om het besparingspotentieel te realiseren. Zo helpen wij bij een versnelde invoer van wet- en regelgeving en de koppeling tussen verschillende systemen.

finance-openbaar-vervoer-utrecht
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons