04-Gemeenten-1

Gemeenten

Financiële consequenties woonplaatsbeginsel 2022, stappenplan en aanpak

Positieve effecten

Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat zorgen voor meer duidelijkheid. Zo zal er na de implementatie minder discussie zijn over de financiële verantwoordelijkheid en zorgt het voor een administratieve lastenverlichting. Ook voorkomt het negatieve prikkels op het vlak van de huisvesting van jeugdzorgaanbieders binnen de gemeentegrenzen.

Financiële consequenties

Met het nieuwe Woonplaatbeginsel kunnen gemeenten langdurig verantwoordelijk blijven voor de zorg en ondersteuning van jeugdigen die niet meer woonachtig zijn binnen de gemeente. Daarnaast moet voor alle jeugdigen opnieuw bepaalt worden welke gemeente financieel verantwoordelijk is. Het implementatietraject zorgt voor de administratieve verhuizing van waarschijnlijk 25.000 jeugdigen en kan een grote impact hebben op de lokale begroting. 

Stappenplan gemeenten

In het implementatietraject hebben gemeenten de leidende rol. Zorgaanbieders zijn hierdoor sterk afhankelijk van gemeenten. Gemeenten moeten nu de volgende stappen zetten:

  1. Bepaal per jeugdigen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de financiering van de jeugdzorg.
  2. Bereid de administratieve overdracht goed voor en lever tijdig de gegevens aan voor de gegevensoverdracht (start vanaf begin juli, uiterlijk eerste aanlevering voor 1 september).
  3. Informeer de zorgaanbieders en start zo snel mogelijk met de zorgcontractering.
  4. Informeer tijdig de ouders/jeugdige over de aanstaande administratieve verhuizing.

Aanpak Implementatie Woonplaatsbeginsel

De implementatie van het Woonplaatsbeginsel is een omvangrijk project. Zo is het verstandig om de backoffice, consulenten, beleid, zorgcontractering, functioneel beheer en bedrijfsvoering hierbij te betrekken. Daarnaast volgt een belangrijk deel van implementatietraject pas na de uitzoekklus. Zo heb je in een keten te maken met de jeugdige, zorgaanbieders en de ontvangende gemeente. Begin daarom op tijd en grijp snel in als het projectteam achterloopt op schema.


 

Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons