05-Zorgaanbieders-1

Zorgaanbieders

Afhankelijkheid, gegevensoverdracht en zorgcontractering

woonplaatsbeginsel / zorgaanbieders

Afhankelijkheid van de gemeenten

Bij de implementatie van het woonplaatsbeginsel ligt het initiatief bij gemeenten. Het GGk heeft voor de gegevensoverdracht een transporttool ontwikkeld, zonder koppeling met zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn dus afhankelijk van gemeenten om tijdig geïnformeerd te worden over een mogelijke administratieve verhuizing. Doordat een deel van de gemeenten achterloopt is onze verwachting dat er grote druk komt te liggen op ontvangende gemeenten en zorgaanbieders gedurende het laatste kwartaal van 2021.


Gegevensoverdracht naar Zorgaanbieders

Als zorginstelling ontvang je als het goed is van de huidige gemeente een beveiligde mail, waarin wordt aangegeven welke jeugdigen worden overgedragen naar een nieuwe gemeente. Vervolgens is het de bedoeling dat de nieuwe gemeente zo snel mogelijk contact met de zorgaanbieder opneemt met oog op de voortzetting van de contractering. Uiteindelijk wordt dit ook bevestigd via het berichtenverkeer via de volgende berichten:

1. Versturen Zorgtoewijzing per 1-1-2022
2. Intrekken Zorgtoewijzing per 31-12-2021 ('code 10')
3. Versturen stopbericht zorg per 1-1-2022
4. Versturen startbericht zorg per 1-1-2022

Zorgcontractering

Op 5 juli zijn er door het Ketenbureau 4 contracteringsopties geformuleerd, namelijk:

Optie 1: De contractering wordt ondergebracht in het bestaande contract tussen de nieuwe gemeente en de zorgaanbieder. Daarbij is het belangrijk om te kijken of er een groot verschil is in voorwaarden en tarieven. In 2022 heeft de zorgaanbieder namelijk het recht dat de voorwaarden hetzelfde blijven. Het is daarom aan de zorgaanbieder om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

Optie 2: De nieuwe gemeente neemt het contract met de zorgaanbieder 1-op-1 over van de latende gemeente. De verwachting van het Ketenbureau is dat deze optie in de praktijk weinig voor gaat komen, omdat zowel de producten, tarieven als voorwaarden gelijk moeten zijn.

Optie 3: Het contract loopt maximaal nog één jaar door tussen de huidige gemeente en de zorgaanbieder. Gemeente moeten dit vervolgens onderling verrekenen. Deze keuze vraagt nog om een wijziging van het accountsprotecol en is alleen voor situaties waarbij de verwachting is dat de zorg binnen een jaar is afgerond. Bij een wijziging in de zorgvraag moet de nieuwe gemeente het signaal krijgen om in actie te komen.

Optie 4: Het afsluiten van een standaardmaatcontract tussen de nieuwe gemeente en de zorgaanbieder. Hiervoor wordt een landelijke modelovereekomst opgesteld. Deze heeft een tijdelijk karakter en is maximaal voor een jaar geldig. Dit contract biedt de ruimte om afwijkende afspraken te maken en om buiten de reguliere zorginkoop om te gaan.


Ondersteuning van Zorgaanbieders

De Quoratio Groep is zowel actief binnen het Sociaal Domein bij gemeenten als op de zorgadministratie bij zorgaanbieders via ons label Zorgon. Zo kunnen wij zorgaanbieders helpen met extra capaciteit als het implementatietraject zorgt voor een piekbelasting op de zorgadministratie.


 

Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons