Digitalisering en de toekomst van de financiële functie

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling/toekomst van onze banen. Daaruit komen steeds dezelfde conclusies. Onze werkomgeving verandert en wij als professionals moeten mee veranderen. In dit blog gaan we dieper in op de toekomst van de financiële functie. Hierbij laten we de onderwerpen van de webinars in juni en september de revue passeren: Zero Admin, Data Analytics, Werkdruk en Robotic Process Automation.

Eerst even een paar voorspellingen op een rij:

  • In 2030 zijn 50% van de huidige banen verdwenen (McKinsey);
  • Automatisering en Artificial Intelligence maken 75 miljoen banen overbodig en creëren 133 miljoen nieuwe banen (World Economic Forum);
  • Van de huidige banen gaat 30% verdwijnen (PwC);
  • 35% van de banen heeft een hoge kans op verregaande automatisering (Deloitte en Oxford).

 

Verandering is van alle tijd

Als je kijkt naar bovenstaande voorspellingen, begrijp je dat technologische ontwikkelingen impact hebben op jouw job en de toekomst van de financiële functie. De geschiedenis leert ons dat verandering van alle tijd is. En is die verandering eigenlijk erg? Waar we vroeger de rekenmachine pakte of pen en papier hebben we nu Excel en boekhoudsoftware. Gaan wij als mens niet voortdurend mee in verandering en om met vernieuwing?

De mens houdt van gemak; waar het werk makkelijker kan, past men zich aan. Echter ontbreekt regelmatig de intrinsieke motivatie om breder te kijken dan het eigen vakgebied. Daarnaast wordt dit beperkt door werkdruk, extrinsieke prikkels op targets en het ontbreken van gezamenlijk eigenaarschap. Dit geeft leidinggevenden stof tot nadenken. Want de toegevoegde waarde zit ‘m nou juist in het ketendenken, ofwel ‘vakoverstijgend leiderschap’. En door verregaande automatisering verandert niet alleen de eigen baan, maar het hele vakgebied.

 

Automatisering en een toekomst van Zero Admin(istratie)

In onze visie werken we toe naar de nieuwe wereld waar ‘Zero Admin’ een feit is. Een krachtige term voor een toekomst waarin administratie niet aanwezig lijkt. Mensen en technologie werken optimaal samen om het beste uit elkaar naar boven halen. Om tot deze nieuwe wereld te komen moeten gestandaardiseerde en repeterende handelingen verdwijnen. Dit wordt op alle mogelijke manieren in de eigen software geïntegreerd. Systemen worden aan elkaar geknoopt om menselijke interactie tot een minimum te beperken.

Waar dit niet mogelijk is biedt Robotic Process Automation (RPA) de oplossing. RPA zorgt voor efficiëntie, geeft inzicht en draagt daardoor bij aan de continue verbetering van bedrijfsprocessen. Door deze ontwikkelingen is er ook steeds meer data beschikbaar. We kijken niet meer naar een taak, maar naar een proces. We ontwikkelen geen vakspecialisten meer maar processpecialisten. Dit laatste betekent nogal wat, afscheid nemen van je eigen geleerde theorie en breder durven observeren, signaleren en reageren. Het vraagt lef, pro-activiteit, organisatiesensitiviteit en communicatieve vaardigheden, dat is ‘vakoverstijgend leiderschap’.

 

Veranderende werkomgeving

Echter vraagt deze veranderende werkomgeving behoorlijk wat aanpassingsvermogen van ons als professional. We krijgen voortdurend prikkels te verwerken, leggen onszelf en anderen (tijds)druk op en de privé/werksituatie loopt steeds vaker door elkaar heen.

Wanneer het aanpassen niet (snel genoeg) gaat ligt het gevaar van een burn-out op de loer. Het gesprek over stresspreventie en werkvreugde is wat ons betreft essentieel. Zoals eerder benoemd, leidt werkdruk af van de (intrinsieke) motivatie en mogelijkheid om breder te denken dan het eigen vakgebied.

Vanuit de Quoratio Groep helpen we onze professionals niet alleen om te gaan met nieuwe technologische mogelijkheden, maar ook om organisaties in deze verandering mee te nemen en op te treden als veranderspecialist. Dit creëert de basis voor duurzame vernieuwing. Dus voer de dialoog over werkdruk, creëer draagvlak voor verandering en geef ieder de ruimte voor persoonlijke groei.

Robots verhogen de mate van taakautonomie, waardoor de werkdruk wordt verlaagd en er werkplezier ontstaat".  Het grote voordeel aan automatisering en robotisering is de hoeveelheid aan data. Met deze data kunnen we analyseren, voorspellen en uiteindelijk bepalen. Geen eenzijdige handmatige rapportages meer in het ‘groene vergif’, Excel. Een breed palet aan interne en externe informatie geïntegreerd met financiële cijfers leidt tot een meer alomvattend besluitvorming- en verantwoordingssysteem. Het geeft betrouwbare, accurate en auditbare documenten. Daarbij krijgen professionals de mogelijkheid om tijdig de juiste beslissingen te nemen waardoor hun toegevoegde waarde toeneemt. Zo kunnen ze écht optreden als business partner.

Wij eindigen ons betoog met het Global Competitiveness Report van het World Economic Forum, waarin Nederland wordt beoordeeld als de meest concurrerende kennismarkt in Europa en nummer vier op de wereldranglijst. Dat is goed nieuws, maar in de beoordeling van het "innovatievermogen" van de Nederlandse professionals, staat Nederland slechts op nummer 10 van de lijst. En op het gebied van "toepassing van de mogelijkheden van IT" staan we zelfs nog lager, op nummer 24. Dit vraagt om extra aandacht, want vernieuwing is de basis voor toegevoegde waarde.

Terugkijken: Webinar 'De toekomst van de financiële functie'

Dit blog is tot stand gekomen naar aanleiding van het tweedelig webinar 'De toekomst van de financiële functie'. De opnames van beide delen zijn nu te bekijken op onze website. 

Wouter Elbers en Michel van Arnhem
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant