Road to Zero Admin

Een vakgebied dat verdwijnt en wordt overgenomen door robots, klinkt niet als een vakgebied van de toekomst. Toch is dat in onze ogen wel waar. Administratie gaat over in control zijn. Over efficiency en kwaliteit van data. De complexiteit van administratie is juist wat het vak zo uitdagend maakt. Bij de Quoratio Groep zien we een toekomst voor ons waarin administratie afwezig lijkt, maar het niet is. Een toekomst waarin mens en machine optimaal samenwerken, zodat er ruimte ontstaat voor echte innovatie.

Zero Admin Zelfscan

Hoe datagedreven is jouw organisatie? Hoe gaat jouw organisatie om met verandering?
Vul de online vragenlijst in (10 vragen) en krijg een indicatie op de 7 dimensies van Zero Admin. 

 
 

De pijlers van Zero Admin

Handvatten voor jouw organisatie

Op onze weg naar Zero Admin komt alles samen: onze administratieve vakkennis, kennis van de gebieden waar we actief zijn (HR & payroll, zorg, finance & control, sociaal domein en pensioenen), onze drive om impact te maken en de wil om samen met onze klanten duurzaam te groeien.

Daarbij delen we Zero Admin in op basis van drie pijlers: digitalisering, data en verandering. 

Digitalisering

Administratie gaat over in control zijn. Over efficiency en kwaliteit van data. Niet over repeterende taken en het opleveren van rapporten. Dat kunnen robots prima overnemen. Graag zelfs. De complexiteit van administratie is wat ons vak zo uitdagend maakt.

ZeroAdmin-Digitalisering-1

Zero Admin is de situatie waarin administratie volledig plaatsvindt in systemen en minimale menselijke interactie in het proces nodig is. Repeterend, muterend en handmatig werk verdwijnt of wordt niet langer door mensen gedaan.

Zero Admin ontstaat door verregaande digitalisering, automatisering en robotisering, gebruik makend van technologieën als Big Data en Artificial Intelligence. Uit dit cluster aan technologieën ontstaat een nieuwe situatie waarin systemen optimaal aan elkaar gekoppeld zijn, gegevens real-time worden uitgewisseld, scripts en robots mutaties en wijzigingen inlezen, controleren en interpreteren, en dat allemaal in een razend tempo en met veel kleinere foutgevoeligheid. Processen zijn daardoor transparant, hyper-efficiënt en de kwaliteit & continuïteit zijn geborgd.

Data

Bij Zero Admin wordt data optimaal benut. Het werkgebied van administratieve professionals verandert door de mogelijkheden die nieuwe technologie het omgaan met data biedt. Data wordt gebruikt om strategische keuzes te maken. Besluitvorming is onderbouwd en gebaseerd op data. En bij verbeterinitiatieven wordt de verwachte impact voorspeld op basis van data.

ZeroAdmin-Data-1

Het goede nieuws is dat met alle relevante inzichten die dat oplevert, nieuwe mogelijkheden ontstaan om waarde te creëren, om prestaties te verbeteren, risico’s te managen of groei te realiseren.
Op onze weg naar Zero Admin ontstaan nieuwe rollen die bij uitstek geschikt zijn voor digitaal vaardige professionals. Zij zullen zich nog steeds bezig houden met processen en administratie, maar dan op een ander level; een uitdagender level. Er ontstaan functies waarbij de nadruk ligt op data-analyse en -interpretatie, op verbinden van kennis en het doen van voorspellingen.

Verandering

Door Zero Admin zullen robots en systemen werk overnemen dat eentonig, herhalend of saai is. Het stelt ons in staat om onze menselijke talenten zinvoller te gebruiken. We voorzien een toekomst waarin mens en machine zodanig op elkaar ingespeeld zijn, dat ze samen meer bereiken dan ieder afzonderlijk zou kunnen.

ZeroAdmin-Verandering-1

Zero Admin is ook het besef dat de inzet van software en machines niet vanzelfsprekend leidt tot automatisering of robotisering van menselijke taken, maar vooral een andere manier van werken inluidt. We begeleiden organisaties bij de veranderingen die nodig zijn om Zero Admin in de praktijk te brengen. We maken de verandering inzichtelijk en nemen medewerkers mee op de weg er naartoe. Samen gaan we de uitdaging aan. Kennis en ervaringen vanuit de organisatie worden gebundeld en leiden tot een werkwijze en cultuur van continu verbeteren.

Kennis is pas kennis als je het deelt

Hoe gaan de bedrijven in jouw sector om met het vormgeven van de toekomst van administratie? Kunnen we van elkaar leren? Ideeën en best practices uitwisselen? De weg naar Zero Admin kent geen blauwdruk. Maar een ding is zeker: niemand bewandelt ‘m alleen. Ervaring helpt. Kennis ook. Wil je op de hoogte blijven van onze initiatieven?

Ja, vertel mij meer
ZeroAdmin-kennisdelen
 

Zero Admin binnen onze vakgebieden

 

Benieuwd naar de toekomst van jouw organisatie?

Moet innovatie altijd groots zijn? Zeker niet. Ook met kleine stapjes om de basis te versterken kun je al wezenlijke resultaten behalen, bijvoorbeeld een hogere efficiency of kwaliteitsverbetering. De weg naar Zero Admin zit juist óók in deze kleine stapjes.

Wij praten graag verder over dit onderwerp. Uiteraard vrijblijvend, want ook wij leren weer van jou.
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat het ons dan weten!

Zero-Admin-VR-shutterstock_536514193-1