Gebrek aan capaciteit grootste belemmering voor adequate zorgbemiddeling

De ontoereikende capaciteit in de zorg is de grootste belemmering om passende zorg te organiseren voor cliënten en daarmee wachtlijsten het hoofd te bieden. Het belangrijkste gevolg is dat er voorrang wordt gegeven aan cliënten met een acute zorgvraag, waardoor de instroom van de reguliere zorg onder druk staat.


Het is een van de belangrijkste uitkomsten uit de rondetafelsessies over de ontwikkelingen in zorgbemiddeling met ruim 30 zorgorganisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg, georganiseerd door Zorgon, onderdeel van de Quoratio Groep. Kitty Oerbekke, Business Unit Manager bij Zorgon: “Het gebrek aan capaciteit om de lange wachtlijsten het hoofd te bieden kwam als belangrijkste pijnpunt naar voren, en speelt een rol ongeacht de verschillende manieren waarop organisaties de afdeling zorgbemiddeling inrichten, of welke naam het draagt.  Zo wordt deze afdeling bijvoorbeeld als Klant Contact Centrum, Zorgadvies, afdeling Cliëntbelang of Zorgbemiddeling aangeduid. De functie van zorgbemiddelaar is op dit moment essentieel voor zorgorganisaties. Er is kennis van wet- en regelgeving, creativiteit en het vermogen om te matchen tussen vraag en aanbod nodig om de cliënt met een zorgvraag op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg te bieden.” Het vormgeven aan regionale samenwerking en het aantrekken of opleiden van gekwalificeerd personeel vullen de top 3 van grootste uitdagingen voor de afdeling zorgbemiddeling aan.

Om die uitdagingen succesvol het hoofd te bieden, is het noodzakelijk dat zorgorganisaties een breed gedragen visie formuleren over de verantwoordelijkheden van de afdeling zorgbemiddeling. Oerbekke: “Er zijn organisaties die hier al ver in zijn en zorgbemiddeling als specialisme zien. Zij richten hier vaak een aparte afdeling voor in. Afhankelijk van de grootte van de organisatie wordt die verantwoordelijkheid bij meerdere afdelingen belegd, of nemen mensen daarbij meerdere rollen aan. Het is belangrijk dat organisaties nadenken waar de verantwoordelijkheid van de zorgbemiddelaar begint en eindigt, zowel binnen de eigen organisatie, bij regionale initiatieven en in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld het zorgkantoor.”

Doordat langer thuis wonen wordt gestimuleerd komt de zorgvraag steeds vaker laat in beeld bij zorgbemiddelaars. Hierdoor moeten organisaties steeds sneller schakelen om aan de inmiddels acute vraag te kunnen voldoen. Het is een belangrijke reden waarom de vraag naar professionele zorgbemiddelaars volgens Oerbekke sterk toeneemt: “Je moet als zorgbemiddelaar allerlei belangen kunnen afwegen rondom cliënten op de wachtlijst, medebewoners, medewerkers, beleid, verwijzers en doorstroom binnen de organisatie en de zorgketen. Dat is ook de reden dat we bij Zorgon de praktijkopleiding Zorgbemiddeling voor zorgbemiddelaars van zorgorganisaties aanbieden, naast ons traineeship waarmee we professionals opleiden die beschikken over de expertise om als duizendpoot organisatiebrede vraagstukken op te pakken. Waar mogelijk worden deze processen volgens onze zero admin-visie slimmer ingericht en geautomatiseerd zodat zorgbemiddeling zich volledig kan toeleggen op de belangrijke, centrale rol die het speelt in veel organisaties; het contact met de cliënt om te komen tot passende zorg. Door met zorgorganisaties in gesprek te blijven en ervaringen uit te wisselen formuleren we best practices en profiteren alle organisaties van de geleerde lessen. Zo werken we samen aan een betere organisatie van de zorg, waarbij uiteindelijk meer rechtstreeks contact met de cliënt mogelijk is.”

 

Over de Quoratio Groep

De Quoratio Groep, opgericht in 2000, levert met 800 eigen medewerkers en zo’n 200 ZZP’ers detachering- en consultancydiensten binnen het administratieve domein. De Quoratio Groep is actief in vijf vakgebieden: HR Process & payroll, Healthcare, Finance & Control, Pensioenen en Sociaal Domein & Uitkeringen. Ook heeft de Quoratio Groep een afdeling Digital Solutions voor de ontwikkeling van robots, business intelligence en andere digitale oplossingen. De missie is om klanten te helpen naar ‘Zero Admin’: een krachtige term voor een toekomst waarin administratie niet aanwezig lijkt. Meer op www.quoratiogroep.nl

Quoratio Groep nieuws
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant