Handreiking Rechtmatigheidscontrole 2020

Wijzigingen per controlepunt Handreiking MSZ 2020

Zorgon, onderdeel van de Quoratio Groep, heeft de belangrijkste wijzigingen voor de Handreiking rechtsmatigheidscontrole 2020 (HR20) beschreven ten opzichte van Handreiking 2019 (HR19). Het coronavirus zorgt in deze nieuwe Handreiking voor veel tijdelijke versoepelingen. Deze versoepelingen zijn geldig vanaf 1 maart 2020 om de declaratie van de zorg die wel geleverd kon worden niet te belemmeren. De versoepelingen worden per controlepunt benoemd, deze informatie kan je onderaan deze pagina downloaden. 

 

Aandachtspunten

Door de vereenvoudiging van de parallelliteitsregels per 01-01-2020 zijn er aparte beoordelingscriteria opgenomen per controlejaar 2019 en 2020.

Algemene toelichting wijzigingen HR20: 

Zoals bekend zijn de registratieregels voor het registreren van DBC’s vereenvoudigd vanaf 01-01-2020. Zo speelt het begrip ‘behandeling’ geen rol meer bij het openen van een DBC over specialismen heen (zie Registratiekaart - Openen van een DBC, NVZ).

Voor controlejaar 2019 geldt:

Het is niet toegestaan een parallel zorg- en/of subtraject te openen voor hetzelfde specialisme terwijl er geen sprake is van een nieuwe/eigen zorgvraag met diagnosestelling en behandeling.

Voor controlejaar 2020 geldt:

Het is niet toegestaan een parallel zorg- en/of subtraject te openen voor hetzelfde specialisme terwijl er geen sprake is van nieuwe/eigen zorgvraag met diagnosestelling (en anamnese) en een separaat uit te voeren beleid ten aanzien van de zorgvraag. Het uitgangspunt voor het openen van een zorgtraject bij controlejaar 2020 in de HR20 is dan ook ’is er sprake van een behandelrelatie voor de zorgvraag tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt zoals beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)’’. 

 

Controlepunten

Wij hebben de belangrijkste controlepunten voor je op een rij gezet. 

Wellicht is dit ook interessant

Geen berichten gevonden