Het echte doel van het zorgprestatiemodel

Met het zorgprestatiemodel, dat per 2022 ingaat, gaat er veel veranderen. Het model belooft meer eenvoud en transparantie voor de verzekeraar, aanbieder en de patiënt. Daarnaast worden diverse financieringen ‘ontschot’, waarmee een nieuwe manier van registreren, declareren en daarmee ook van beheersen en verantwoorden gemoeid gaat. Kortom, nuttige administratieve lastenverlaging. Maar is dat het enige doel van het prestatiemodel?

 

Meer dan een administratieve overgang

De verleiding is daarmee groot om de overgang naar het zorgprestatiemodel als een administratieve overgang te benaderen. Immers: het belang om ook in 2022 rechtmatige zorg te kunnen blijven leveren, zonder vermijdbaar omzetverlies voor de organisatie, is zeer groot. Er zal hier voor elke zorgaanbieder op 01-01-2022 een stevige basis moeten staan.

Echter waar we deze overgang puur administratief benaderen, verliezen we een ander mooi aspect uit het oog. Namelijk de bedoeling achter het zorgprestatiemodel.

Het zorgprestatiemodel is een systematiek, net als de DBC-systematiek of de Basis GGZ-prestaties. Een systematiek om het mogelijk te maken zorg volgens de regels te registeren en te declareren. Alhoewel een systematiek altijd verplichtingen met zich meebrengt, is dat niet waar het in de GGZ om draait. Het gaat om het leveren van kwalitatief goede en betaalbare zorg voor cliënten. Het zorgprestatiemodel dient deze bedoeling zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

Juiste benadering

Door het zorgprestatiemodel vanuit deze bril te bekijken wordt het model nog waardevoller. Het is dan niet alleen meer de vraag: hoe gaan we zorgen voor een foutloos registratie-, declaratie- en verantwoordingsproces? Maar ook: welke invloed heeft het zorgprestatiemodel op het werk van de zorgprofessionals en welke ruimte kan het bieden? Hoe kunnen we deze werkprocessen zo met het model in lijn brengen dat deze de meeste meerwaarde en ruimte bieden? En zeker de vervolgvraag: hoe kan de ruimte die de beloofde eenvoud van het zorgprestatiemodel ons gaat bieden gebruikt worden om de kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg te verbeteren?

 

Dialoog

Het gesprek hierover kan op veel manieren en met behulp van vele instrumenten plaatsvinden. Denk aan zorgstandaarden, effectmetingen, procesoptimalisaties, verbeteringen van de kwaliteit van dossierelementen enzovoorts. Waar de focus moet liggen en waar je moet beginnen is geen gemakkelijk vraagstuk. Gezien het korte tijdspad richting de start van het zorgprestatiemodel zijn dit wellicht ook te complexe vraagstukken om binnen dit tijdspad te beantwoorden.

Maar wat boven al deze ‘instrumenten’ ligt is dat het begint met een dialoog. Daarom is het meenemen van een zo representatief mogelijke groep in het implementatietraject van belang. De verandering begint met het gesprek. Het zorgprestatiemodel zal per 2022 de nieuwe wijze van bekostiging worden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). Zo’n belangrijke transitie vraagt om een passende dialoog.

Vervolg

In de aankomende periode volgen wij de ontwikkelingen rondom het zorgprestatiemodel op de voet. Aan de hand van een serie blogs houden we je op de hoogte van de actuele onderwerpen. Zo verwachten we in het voorjaar meer duidelijkheid vanuit de Nza over de vorm van zorgvraagtypering, op basis van objectieve criteria. Daaropvolgend nemen wij je mee in onze aanpak en zullen we je met praktische tips zo goed mogelijk voorbereiden op deze transitie. Alles met als doel dat jouw organisatie op 1 januari 2022 goed voorbereid van start kan gaan. 

Lees terug: In ons vorige blog schreven wij over hoe zorgaanbieders zich nu al kunnen voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel.

Zorgon blog
Consultants bij Zorgon
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant