Horizontaal Toezicht: Meer verbinding tussen eerste en tweede lijn

Er verscheen laatst een persoonlijk bericht van een net afgestuurde arts op LinkedIn. Daarin vertelde ze dat de eed die zij afleggen onder andere gaat over het bevorderen van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, vaak een financiële kwestie. Alleen: tijdens haar studie leerde ze niets over de achterliggende DBC-systematiek van diagnoses en behandelingen. Want dat is vaak nog het werk van de afdeling Zorgcontrol. Amie Vroonland, Consultant Healthcare bij de Quoratio Groep, zorgt er met ‘Horizontaal Toezicht’-trajecten onder andere voor dat artsen en zorgcontrollers meer op één lijn komen. Het resultaat: meer grip op de zorg én onderlinge waardering.

Inmiddels ben ik in vier verschillende ziekenhuizen betrokken (geweest) bij het traject ‘Horizontaal Toezicht’. Dit traject is een vorm van samenwerking tussen het ziekenhuis en de (representerend) zorgverzekeraar. Het is gericht op correctheid van zorguitgaven en gebaseerd op vertrouwen, wederzijds begrip en transparant handelen. Het doel? Een verbeterende governancestructuur. Oftewel: wie is verantwoordelijk voor wat. Andere doelen zijn een betere risicoanalyse van de registratie en declaratie van zorgkosten en in één keer juist factureren van rechtmatig geleverde zorg. Om zo verspilling en onnodige kosten te voorkomen.

Mooie resultaten, maar ik zie ook steeds vaker een ander, heel belangrijk, bijkomend voordeel van het traject: een betere samenwerking tussen de eerste (artsen) en de tweede lijn (zorgcontrollers). Wat mij betreft een zeer positieve ontwikkeling, omdat deze verbinding vaak nog onvoldoende wordt gevoeld. In ziekenhuizen die nog niet over zijn op Horizontaal toezicht, zie ik dat zorgcontrollers echt hun best moeten doen om vijf minuutjes te krijgen tijdens een vakgroep overleg. Dit terwijl zij de afdeling zijn waar het geld binnenkomt. Het is dus juist heel belangrijk dat die twee optimaal samenwerken.

 

Horizontaal Toezicht zorgt voor samenwerking

Die verbeterde samenwerking ontstaat doordat de eerste en de tweede lijn tijdens het traject samen de grootste uitdaging moeten oplossen. Namelijk het in één keer juist factureren. Die kwaliteitsslag kan alleen gerealiseerd worden als de driehoek mens, proces en systeem optimaal functioneert. Interne borging speelt hierin een belangrijke rol, want het valt of staat bij het creëren van draagvlak rondom de governancestructuur. Ze moeten niet alleen hierover met elkaar in gesprek, maar ook over andere risico’s binnen de bestaande processen en systemen en de bijbehorende oplossingen. Niet alleen de tweede lijn heeft hier baat bij omdat het correct registreren naar voren komt, maar ook de eerste lijn. Dit omdat een efficiënter proces de administratie minder complex maakt en het in één keer juist factureren eenmalig de tijd vraagt van de arts. Hierdoor blijft meer tijd over voor de patiënt. In feite zorgt Horizontaal Toezicht doordoor voor een win-win situatie. Binnen de ziekenhuizen die over zijn op Horizontaal Toezicht is deze verbinding steeds zichtbaarder. De lijnen weten elkaar te vinden en doordat steeds beter gestuurd kan worden op data ontstaat interactie tussen de twee lijnen. En daardoor meer waardering.

Ondanks de kritische kanttekeningen die worden geplaatst bij deze beoogde resultaten, zie ik dus steeds vaker een heel belangrijk bijkomend voordeel van het Horizontaal Toezicht traject: een betere samenwerking tussen de eerste (artsen) en de tweede lijn (zorgcontrollers). 

Verder praten met Amie?

Ik hoop dat Horizontaal Toezicht in de toekomst blijft waarborgen dat de eerste en tweede lijn steeds meer met elkaar in contact komen. Want alleen samen krijgen we die administratielast onder controle! Ik ben benieuwd welke uitdagingen jouw zorgorganisatie heeft.

Daarom sta ik altijd open voor een gesprek. Vermeld mijn naam en onderwerp bij het contactformulier en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. 

Amie Vroonland
Amie is een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid, die zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functioneren. Ze heeft een grote affiniteit met zorgprocessen en de DBC-bedrijfsvoering en is in staat om complexe processen te doorgronden, de juiste verbanden te leggen en vraagstukken te analyseren.
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant