Laat je niet verrassen door de gevolgen van het Zorgprestatiemodel in 2022

Begin juni is het aanleverformat uitgeleverd door de NZA. Na nog wat correcties zijn de definitieve tarieven sinds 9 juni beschikbaar zodat het voor zorginstellingen inzichtelijk wordt wat de financiële gevolgen zijn. De aanlevering aan het NZA en zorgverzekeraars is (met uitstel) uiterlijk 30 juni. Laat je niet verrassen door de gevolgen van het Zorgprestatiemodel! Lees snel verder.

 

De eerste resultaten zijn bekend

Op basis van de simulaties op de DBC's van 2019 bij klanten en leveranciers zijn de initiële gevolgen van het Zorgprestatiemodel (ZPM) bekend. De effecten zijn per zorginstelling verschillend.

De belangrijkste factor in het resultaat is de verhouding van de directe en indirecte cliëntgebonden tijd die binnen de behandeling ingezet wordt. De indirecte tijd is verwerkt in de tarieven en wordt niet meer los vergoed. Veel intercollegiale overleggen, verslaglegging of MDO’s zorgen daardoor voor verlies.

In de berekening van de tarieven van de DBC productstructuur werd gerekend met een gemiddelde mix aan behandelaren. Goedkope en dure krachten gecombineerd. In het nieuwe model wordt gewerkt met tarieven per beroepsgroep. Sommige zorgprofessionals zullen consulten gaan registreren. En voor anderen geldt dat hun inzet al meegenomen is in een tarief. Zij hoeven dan geen consult te registreren. De uitkomst van de simulatie wordt daarmee beïnvloed door de tarieven van de ingezette behandelaren (verhouding van goedkopere en duurdere krachten).

 

Vermindering administratieve last

Het doel van het ZPM is versimpeling en vermindering van de administratieve last. De eerste geluiden zijn dat de agendavoering vrijwel niet gaat wijzigen. Gegevens uit de agendavoering worden nu gebruikt voor beschikbaarheid, financiële rekensommen en voor inzicht in de behandeling richting behandelaar en cliënt. Met de invoering van het ZPM worden deze gegevens niet overbodig worden.

Wel kan het invoeren van standaardisatie van duur van afspraken en de stappen in zorgpaden, zorgen voor een vermindering van de registratielast én negatieve financiële effecten van het ZPM helpen voorkomen. Ook de regie van de behandeling nog meer bij de cliënt leggen, kan inhoudelijk en financieel zinvol zijn. Bijvoorbeeld door deze een actieve rol in een deel van het MDO te laten innemen.

De afweging tussen noodzaak, efficiency en wenselijkheid moet gemaakt worden. Naast de financiële afdeling zal ook de groep aan behandelaren een belangrijke rol spelen in de keuze.

Afwegingen die onder andere gemaakt moeten worden zijn;

 

  • Welke gevolgen zijn er voor het zorgproces, zorgpaden en behandelmodules?
  • Wat zijn de gevolgen van ZPM voor de beroepenmix?
  • Afweging maken in het al dan niet toepassen van planning is realisatie.
  • Wat zijn de gevolgen voor de groepsbehandeling\groepsconsulten?
  • Op welke wijze om te gaan met indirect cliëntgebonden tijd en welke mogelijkheid zit hierin om rol en taakverdeling te optimaliseren?
  • Afweging maken in het omgaan met nieuwe eisen rond zorgvraagtypering?

Wat doe jij met de eerste inzichten?

Eén van de Zorgon consultants, Thomas Middel, zit samen met zijn klant midden in dit proces.

‘’Het is nog spannend wat de uitkomst, zowel financieel als niet financieel, gaat zijn in de praktijk. Het doel is om de voorbereidingen in het 3e kwartaal van dit jaar af te ronden en in het 4e kwartaal de implementatie te starten. Daarbij ligt de focus op de vraag; hoe vertalen de spelregels van het ZPM zich in het zorgproces? Met daarbij de onzekerheid of zorgorganisaties voor dezelfde inspanning een hogere of lagere vergoeding krijgen in het ZPM. ‘’

Samen de resultaten beoordelen en bekijken welke wijzigingen wenselijk zijn?

Heb je graag wat hulp hierbij, dan kunnen onze consultants en projectleiders je ondersteunen. Denk aan advies voor herzien van werkprocessen, zorgpaden of managementinformatie, inrichting in het EPD/ECD of trainingen. Ook administratief door aan het eind van het jaar de DB(B)C’s te verwerken en het ZPM in te voeren. En goed om te weten, we werken op dit vlak nauw samen met diverse softwareleveranciers.

Wil je meer weten?

Thomas Middel & Jenneke Ijzerman
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant