Samenwerking Altrecht & Zorgon

Altrecht

Altrecht is een specialistische geestelijke gezondheidszorg organisatie in de regio Utrecht. Je kunt bij Altrecht terecht voor behandeling van verschillende psychische klachten, maar omdat het een specialistische GGZ instelling is, gaat dit meestal om de complexe en zwaardere casussen. Net als bij de meeste zorgorganisaties is er bij Altrecht ook een afdeling zorgadministratie. Deze afdeling telt ongeveer 100 medewerkers die over verschillende locaties in de regio Utrecht verspreid werken. De afdeling zorgadministratie zorgt o.a. voor het juist, tijdig en volledig administreren van uitgevoerde behandelingen. Daarin is een nauwe samenwerking met de behandelaren vereist.

 

De rol van de zorgadministrateur is de laatste jaren erg aan het veranderen (zie eerdere blog, https://www.quoratiogroep.nl/zorgon/blog/de-rol-zorgadministrateur). Waar het eerst voornamelijk uitvoerende werkzaamheden waren, komt er nu steeds meer kennis en analytisch vermogen bij kijken. Daarnaast heeft de GGZ sinds ruim een jaar ook te maken met een nieuwe bekostigingssystematiek, namelijk het zorgprestatiemodel.

Altrecht

 

 

 

 

Samenwerkingspartner

Mede door krapte op de arbeidsmarkt en vraag naar specifieke kennis en kunde ontstond er twee jaar geleden behoefte aan structurele ondersteuning van de zorgadministratie bij Altrecht. Zorgon treed hierin op als partner voor tijdelijke ondersteuning op de rol van (senior) medewerker zorgadministratie, AO/IC Adviseur of teamleider.

Altrecht is een grote organisatie waarin alles goed geregeld is, maar er kunnen door onvoorziene omstandigheden op korte termijn extra mensen (of kennis) nodig zijn. In dergelijke situaties is snel schakelen belangrijk en dit vraagt om flexibiliteit van de samenwerkingspartner.

 

Leontine Poolman, teamleider zorgadminstratie Altrecht: “We werken samen met Zorgon omdat we snel en kundig geholpen worden, het is altijd een traject op maat. De kennis die medewerkers meenemen naar Altrecht in combinatie met het snelle aanpassingsvermogen, maakt dat we echt ontzorgd worden op cruciale momenten.”

 

Ook trainees en consultants van Zorgon zijn te spreken over de werksfeer bij Altrecht. Er wordt gekeken naar individuele kwaliteiten van de medewerker en deze worden zo goed mogelijk ingezet om gezamenlijk het beste resultaat te behalen. Daarin ligt soms wel een uitdaging volgens Leontine: “Medewerkers van Zorgon zijn ambitieus en willen snel ontwikkelen, ze willen zich bewijzen en dat maakt dat ze graag extra werkzaamheden en taken op zich nemen. De dagelijkse praktijk leert dat dit niet altijd mogelijk is, maar we proberen uiteraard de trainee/consultant voldoende uitdaging te bieden. Het voordeel is wel dat zaken snel worden opgepakt en medewerkers vanuit Zorgon weinig inwerktijd nodig hebben.”

 

Consultancy in de zorg

De samenwerking tussen Zorgon en Altrecht is tot op heden succesvol gebleken. Medewerkers en Leontine zijn tevreden over tijdelijke inzet of het doen van projecten in verschillende teams bij de afdeling zorgadministratie. Het inhuren van consultants kan een blijvend positief effect hebben op een organisatie. Na verloop van tijd vertrekt de consultant, maar de geïmplementeerde werkwijze en de overgedragen kennis blijft. Als er dus sprake is van een kritische of complexe situatie waar intern geen oplossing voor gevonden kan worden, biedt een consultant van Zorgon mogelijk de uitkomst. (bron: https://www.quoratiogroep.nl/zorgon/blog/consultancy-in-de-zorg)

 

Josine Keijzer
Meer van deze auteur
Geen berichten gevonden