Voorbereiding op het Zorgprestatiemodel begint met simulatie

Sinds 12 april simulatie met werkelijke waarden

Op 1 januari 2022 is het zover; de huidige bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg zal vervangen worden door het zorgprestatiemodel (ZPM). Het woord dat centraal staat bij de invoering van het ZPM is ‘eenvoud’.

Toch zit lang niet iedereen in de sector te wachten op een verandering. Kijkende naar het (recente) verleden zijn er in de GGZ en FZ nogal wat systeemveranderingen en inhoudelijke wijzigingen geweest die op financieel en administratief vlak lang niet altijd wenselijke gevolgen hebben gehad.

Om meer grip te krijgen op de financiële impact van het zorgprestatiemodel, worden er daarom al volop simulaties ingezet. En het goede nieuws is: op 12 april zijn de regels, prestaties en concepttarieven gepubliceerd, dus vanaf deze datum kan een deel van de conceptwaarden, waar tot nu toe mee werd gesimuleerd, worden omgezet in werkelijke waarden. Simulatie gaat haast toe naar real-time inzicht. Een belangrijk onderdeel van een gedegen voorbereiding op de implementatie van het ZPM.

 

Hoe werken simulaties?

Veel GGZ- en FZ zorginstellingen zijn bezig met die simulatie van het ZPM. Door diverse software leveranciers zijn tools opgeleverd die inzicht geven in de financiële gevolgen van de invoering van het ZPM. Met deze tools kan de verwachte omzet van reeds geleverde zorg afgezet worden tegen de opbrengsten volgens de huidige systematiek, zonder dat een instelling iets aanpast aan de huidige processen. Aan de hand van gedefinieerde parameters, waar instellingen zelf mee kunnen spelen, kan de impact van wijzigingen voor verschillende scenario’s gemeten worden. Zo wordt de impact van optimalisatie slagen in de bedrijfsprocessen inzichtelijk.

Parameters kunnen omschreven worden als de elementen die de kostprijs, en de verkoopprijs, van een activiteit bepalen. De beschikbare parameters verschillen per simulatie tool.

Een voorbeeld van een parameter is de behandel setting. De infrastructuur die nodig is voor beveiligde zorg is complexer dan die voor ambulante zorg. Ook de duur van een consult is een element dat bepalend is voor de kostprijs en de verkoopprijs. Het kortste consult duurt vijf minuten, het langste 120 minuten (5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten). Daarnaast kun je met de parameter van het beroep van de uitvoerder analyseren wat de financiële impact van het inzetten van verschillende beroepsgroepen is voor bijvoorbeeld een intakegesprek.

 

Wat zijn de eerste inzichten?

De eerste resultaten van de simulatie tools laten zien dat het ZPM invloed heeft op zowel de processen, als op de mensen en op de (ict)systemen. Op alle drie de pijlers zullen naar verwachting wijzigingen doorgevoerd worden door de invoering van het ZPM.

Zo heeft het ZPM invloed op de planning, de mdo-frequentie zou gewijzigd kunnen worden, de duur van (groeps)activiteiten zal onder de loep worden genomen, en als het vanuit behandelperspectief wenselijk is, dan zou een psychiater eerder in de behandeling kunnen aanhaken. De informatievoorziening voor behandelaren en teamleiders zal aangepast moeten worden, net als de KPI’s waarop gestuurd wordt. EPD- en ECD-leveranciers gaan versieupdates doorvoeren om de specificaties van het ZPM te verwerken en daarnaast zal de inrichting van het EPD/ECD aangepast moeten worden op de nieuwe specs en werkafspraken. En dan is dit nog maar een kleine greep uit de facetten die mogelijk aangepast zullen worden als gevolg van het Zorgprestatiemodel. Kortom: genoeg te doen!

De invoering van het zorgprestatiemodel brengt veel werk met zich mee, maar biedt zorginstellingen ook kansen om de zorg- en bedrijfsprocessen onder de loep te nemen en te optimaliseren. De voorbereiding op de implementatie vraagt veel van de zorginstellingen, maar vroegtijdig beginnen biedt wel de kans om optimalisatieslagen door te voeren.

Wat te doen met de simulatie-inzichten?

Zorgon, onderdeel van de Quoratio Groep, volgt de ontwikkelingen op het gebied van het ZPM op de voet en denkt mee in de uitdagingen die de zorginstellingen ervaren. In de voorbereiding op de implementatie van het ZPM ondersteunt Zorgon op diverse vlakken. Denk hierbij aan de analyse van de uitkomsten van de simulatie, aanpassen van bestaande werkprocessen en beschrijven van nieuwe afspraken. Tevens zetten we (deel)projectleiders in voor de coördinatie van deze omvangrijke wijziging of trainees en junior consultants om aan einde van het jaar de DBC’s af te sluiten of wijzigingen in het EPD in te voeren. 

 

Wil je meer weten? 

Stephanie Seinen
Stephanie is Lead Consultant Healthcare bij de Quoratio Groep en denkt graag met zorginstellingen mee bij de uitdagingen die de implementatie van het zorgprestatiemodel met zich meebrengen.
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant