Zorgprestatiemodel: per 2022 nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ

Op 14 september was het dan zover. Het besluit van de staatssecretaris om per 1 januari 2022 het Zorgprestatiemodel door te voeren als bekostigingsmodel voor de GGZ en de FZ (forensische zorg) is genomen. Een wijziging met een enorme impact op de GGZ: van zorgverlening tot aan verantwoording.


Waarom deze wijziging?

In het advies van de Nza wordt beschreven dat “de D(B)BC’s verkeerde prikkels geven omdat ze uitgaan van gemiddelden, niet goed aansluiten bij de zorg die werkelijk is geleverd en geen rekening houden met de setting waarin de zorg wordt geleverd” (link) .

Vanuit de uitgangspunten van het nieuwe Zorgprestatiemodel wordt beoogd dit te verhelpen door het financieringsmodel te vereenvoudigen, de administratieve last te verlagen en procesgerichte verantwoording en doelmatig werken in de hand te werken.

Wat gaat er in hoofdlijnen veranderen?

 1. Het (grotendeels) stoppen van het schrijven van indirecte tijd
  Waar nu sprake is van registratie van zowel directe- als indirecte tijd, zal registratie van indirecte tijd in het Zorgprestatiemodel niet meer noodzakelijk zijn. Dit heeft als doel om de administratieve last te verlagen. Sommige activiteiten, zoals intercollegiaal overleg, kunnen nog wel geregistreerd worden.

 2. Van facturatie op basis van (maximaal) 365 dagen, naar maandfacturatie

De facturatie, die nu plaats vindt na afsluiting DBC, vindt straks per maand plaats, onder de ‘paraplu’ van een zorgtraject. Hierdoor is er sneller inzicht in de omzet in verhouding tot de gemaakte kosten. Daarnaast hoeft er niet ver terug gekeken te worden naar ‘oude’ schadelastjaren. Omdat het ‘schade-en-omzet’ begrip maandelijks nauwkeuriger inzichtelijk is, worden de leefwerelden van de verzekeraar en de aanbieder dichter bij elkaar gebracht.

 1. Van mixtarief, naar variabel tarief aansluitend bij de discipline, het type zorg en de setting

Waar nu sprake is van een prijs per ‘staffel’ op basis van een geschatte disciplinemix, wordt dit straks bepaald door de discipline die de zorg levert in combinatie met het type zorg, de duur en de setting.  De gedeclareerde zorg is daarmee herkenbaar voor de patiënt. Het biedt zowel de verzekeraar als de zorgaanbieder de kans om een passende vergoeding te geven/krijgen op basis van de personele inzet en de setting waarin de zorg gegeven wordt.

 1. Ontschotting tussen de bekostiging van de GGZ, inclusief de basis- en langdurige GGZ en de FZ

Er komt één financieringsmodel voor de basis, specialistische langdurige GGZ en de Forensische zorg. Ook bij meerdere zorgaanbieders worden de parallelliteits-eisen versoepeld. Hierdoor zal er minder vaak sprake zijn van onderlinge dienstverlening en de daarbij behorende administratieve lasten.

 

Hoe bereid ik mij voor?

Zorgverlening

 • Heb aandacht voor doelmatigheid. Bekijk de inzet van de verschillende zorgprogramma’s, de ingezette disciplinemix en de impact hiervan in het nieuwe model.
 • Heb aandacht voor de hoeveelheid indirecte tijd die geschreven wordt. Is dit efficiënter in te richten? Wat draagt bij? Wat niet?
 • Denk vanuit de zorg goed na over de kansen die het nieuwe model biedt.
  • Welke ruimte komt er vrij om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren?
  • Betrek de ondersteunende diensten en de financier om dit te ondersteunen en verantwoording nuttiger vorm te geven.

Bedrijfsvoering, logistiek en verantwoording

 • Voer nu al simulaties uit om een (zo goed mogelijk) beeld te krijgen van wat het Zorgprestatiemodel gaat veranderen in het financiële resultaat.
 • Zie 2021 als een overgangsjaar. Maak afspraken met je financiers om (alvast) te stoppen met het schrijven van indirecte tijd. Zo kan de organisatie wennen aan deze manier van werken en wordt de financiële impact inzichtelijk.
 • Onderhoud nauw contact met de softwareleverancier om een optimale inrichting voor het model te organiseren. Trek hier samen in op.
 • Bedenk welke stuurinformatie (alvast) ontwikkelt moet worden om op verschillende niveaus overzicht te houden.
 • Zorg voor voldoende capaciteit op de zorgadministratie, functioneel beheer en andere ondersteunende diensten om een piekbelasting eind 2021 en begin 2022 op te kunnen vangen en de organisatie goed op weg te helpen.

Zorgverkoop

 • Maak goede afspraken over de beëindiging van de DB(B)C’s per 31-12-2021 en de impact van het nieuwe model op de productieafspraken per 2022.
 • Maak van de overgang gebruik door zelf voorstellen aan te dragen om innovatie vorm te geven in de ruimte die het nieuwe model geeft. Betrek de zorg hier actief bij.

Communicatie

 • Communiceer tijdig en periodiek over de veranderingen die komen gaan, hoe collega’s hieraan kunnen bijdragen en welke voordelen dit heeft voor de zorgverlening en de patiënt.
 • Communiceer niet alleen op afstand, maar zorg dat er, ook op de werkvloer, mensen zijn die ondersteunen bij de overgang.

 

Meer informatie?

Kijk voor de actuele documentatie op de website van het Zorgprestatiemodel.

Matthijs Tiesema
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant