Zorgprestatiemodel zomerupdates

De nieuwe bekostiging van de ggz en fz wordt stap voor stap steeds verder uitgewerkt. Zo heeft de NZA op basis van de aangeleverde simulatiegegevens de effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel op macro-niveau doorgerekend. In dit artikel o.a. meer hierover.

Alle informatie is terug te vinden op de NZA website en de website van het programma. Informatie waarmee de leveranciers en zorginstellingen de verdere voorbereiding op invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) vormgeven.

 

Aanpassingen en verduidelijkingen

Begin juli is door de NZa de b-release gepubliceerd van het zorgprestatiemodel. Eind juli is door het programma een wijziging doorgevoerd op de beroepen. De beroepenlijst is aangepast op de onderdelen en “consult-registrerende beroepen” en “overige beroepen”. Wijzigingen zijn van toepassing voor Arts VG, GGZ-agoog, WO-psycholoog en de duur van de hardheidsclausule. Daarnaast is een nieuw forensisch verwijstype toegevoegd en zijn de spelregels voor registratie en declaratie verder verduidelijkt. Ook zijn de beschrijvingen voor de verantwoording en controle verduidelijkt.

 

Minimal Viable Product

De leveranciers zijn nog in afwachting van wat het ZPM-model definitief gaat worden. Vanwege de late en onduidelijke oplevering van de specificaties, hebben de leveranciers een voorstel aan het landelijke programma gedaan voor een Minimal Viable Product (MVP). Het MVP voorstel van de leveranciers heeft inmiddels geleid tot afspraken over de kaders tussen het ZPM programma, programmapartijen en vertegenwoordigers van ICT-leveranciers. Een goede ontwikkeling die alle partijen gaat helpen. In deze brief is per thema (registratie, zorgvraagtypering, declaratie, aanleveringen, verantwoording en controle) aangegeven wat per 1 januari 2022 beschikbaar moet zijn. Daarnaast zijn er specifieke aanvullende afspraken op onderdelen, waar een alternatief aangeboden wordt indien het nog niet in het EPD/ECD beschikbaar is.

 

Simulatieuitkomsten

Inmiddels hebben naast de GGZ instellingen ook de forensische zorginstellingen een simulatie uitgevoerd en aangeleverd. De NZA heeft op basis van de aangeleverde simulatiegegevens de effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel op macro-niveau doorgerekend. De impact op basis van de 2019 gegevens blijkt niet neutraal, maar voor het merendeel van de instellingen tussen de -5% en 0% te zitten. Oorzaken zijn een veranderde beroepenmix en een andere verhouding tussen de directe en indirecte tijd. Het advies aan de instellingen en zorgverzekeraars is dan ook om de effecten in de contractering te neutraliseren.

 

Handig voor de landing

Het landelijke programma zorgprestatiemodel heeft op hun website wat eerste documenten in de communicatie toolkit beschikbaar gesteld. Dit betreffen afbeeldingen en basisteksten over de achtergrond van het model en thema’s als zorgvraagtypering, prestaties en regelgeving. In september 2021 worden aanvullende basisteksten verwacht o.a. rondom spelregels en declareren. Specifiek voor behandelaren zijn er document opgesteld om kennis te maken met de zorgvraagtypering: handleiding zorgvraagtypering en inhoudelijke beschrijvingen. Ook is er e-learning in de maak.

Meer informatie

Uitgebreide informatie is terug te vinden op de website van het programma ZPM. Onder het menu-item 'Aan de slag' zijn de nieuwsberichten en downloads te vinden. Pak er je voordeel mee!

Zorgon blog
Consultants bij Zorgon
Meer van deze auteur

Wellicht is dit ook interessant