2022_Sfeerbeeld Zorgon-14-1-1

Van tijdelijke kracht tot procesverbetering

Consultants & Projectleiders

zorgon / diensten

Juiste, tijdige en volledige registratie en declaratie zijn steeds belangrijker en de controle hierop wordt strenger. Onze collega’s staan klaar om tijdelijk te ondersteunen en bij te dragen aan structurele verbeteringen. Waar ben jij mee geholpen?

Tijdelijke versterking

Soms is een afdeling tijdelijk onderbezet door ziekte, uitval of verlof. Ook in drukke perioden of bij specifieke projecten kan je behoefte hebben aan extra ondersteuning. De consultants van Zorgon zijn inzetbaar op dagelijkse werkzaamheden als declaraties tot aan interim-management.

Josine: ''Wij weten wat er speelt in ziekenhuizen en behandelcentra, ggz en jeugdzorg, VVT, gehandicaptenzorg én bij zorgverzekeraars.''
Foto Josine

Projectleiding en projectondersteuning

In een continu veranderend zorglandschap kan je als zorgorganisatie niet achterblijven. Naast de reguliere werkzaamheden moeten er vele structurele veranderingen geïmplementeerd worden. Onze consultants kunnen als projectleider of als projectmedewerker hun bijdrage leveren.

We dragen bij aan betere kwaliteit van de bedrijfsvoering. Denk aan het zorgprestatiemodel, Horizontaal Toezicht en de veranderingen in de wijkverpleging in 2023.

ZeroAdmin-Digitalisering-3-1
Stephanie Seinen, lead consultant
“Onze consultants zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorgmarkt en weten dit te vertalen naar praktische adviezen voor dagelijks gebruik."
Stephanie Seinen, lead consultant

Procesverbetering en organisatieadvies

Onze consultants hebben verstand van mensen, processen en systemen. Van hoe die zich tot elkaar verhouden en wat het betekent als ze veranderen. Zij zetten hun kennis en kunde in door subtiele verbeteringen door te voeren of als adviseren voor een optimale (her)inrichting van uw afdeling. Samen met verschillende betrokken partijen in de organisatie zorgen we ervoor dat de verbeteringen geborgd worden. 

“We implementeren en optimaliseren processen die van belang zijn om bedrijfsvoering gezond te maken en te houden.”
Kitty Oerbekke, senior consultant Zorgon
2022_Sfeerbeeld Zorgon-15-1

Kennisdeling

Met onze kennis en kunde dragen we bij aan het landelijk efficiënter inrichten van de zorg. Dit doen we bijvoorbeeld met e-learnings, blogs en Rondetafelsessies waarin we de hele sector meenemen, onder andere op weg naar Zero Admin.

We zijn de landelijke kennispartner van de zorg als het gaat om zorgadministratieve processen, software-implementatie, functioneel applicatiebeheer, capaciteitsmanagement en zorgbemiddeling. Alles om de processen in de zorg zo efficiënt mogelijk in te richten en bij te dragen aan ons zorgstelsel.

Software & Functioneel applicatiebeheer

Meer info
Wachtlijstbeheer & Zorgbemiddeling

Meer info
Capaciteitsmanagement

Meer info
Zorgadministratie & Facturatie

Meer info

2022_Sfeerbeeld Zorgon-16-1
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons