Facturatie

Voor elke zorgorganisatie is het van belang om tijdig en juist te kunnen facturen om zo de liquide positie op orde te houden. Echter alleen met de uitvoer van de facturatie ben je er niet. De consultants van Zorgon zijn niet alleen in staat om het facturatieproces uit te voeren, ze voorzien ook hele voorafgaande proces. We hebben kennis van wet- en regelgeving en declaratiestandaarden, kennen de zorgadministratieve processen in zorgorganisaties en zijn in staat om zorgcontracten te vertalen naar de inrichting van systemen en processen. Wij zorgen ervoor dat je als zorgaanbieder in control bent over het facturatie- en verantwoordingsproces.

Functioneel beheer

Een juiste inrichting van het systeem is essentieel voor de vele gebruikers - van zorgprofessional tot aan de zorgadministratie. Onze consultants weten niet alleen wat de belangen van de gebruikers zijn maar kennen ook de wet- en regelgeving waar de zorgadministratie aan moet voldoen. Aangevuld met kennis op expertlevel (tot op databaseniveau) van o.a. HiX, EPIC, USER, ONS, X(m)Care én ervaring met de zorg (administratieve)processen maken onze consultants in de rol van functioneel (applicatie)beheerder een heldere analyse van de situatie en komen zij met voorstellen voor oplossingen op systeem-, proces- of gebruikersniveau. Samen met de verschillende stakeholders zorgen we ervoor dat aansluitingen van de werkprocessen op het EPD/ECD worden geborgd.

Implementatie zorgapplicatie

Het implementeren van een nieuwe zorgapplicatie gaat niet over één nacht ijs. Hier gaat een zorgvuldig selectietraject aan vooraf om tot de keuze te komen voor het systeem dat het beste aansluit op de organisatie en de processen van de zorgaanbieder. De consultants van Zorgon hebben kennis van verschillende systemen (EPD/ECD) en ervaring binnen veel verschillende zorgaanbieders. Kortom: ze nemen een onafhankelijke positie in binnen een selectietraject. Naast ondersteuning bij het selectietraject, is de daadwerkelijke implementatie van het EPD/ECD een omvangrijk project an sich. Opleiden van medewerkers, datamigraties, testen, communicatie. Het zijn voorbeelden van taken die onze consultants in verschillende rollen tijdens de implementatie op zich kunnen nemen.

 

Zorgprestatiemodel: per 2022 nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ
Ga naar blog
2020-09_HEADERBEELD-zonderCTA16-cirkel

Horizontaal Toezicht

Met Horizontaal Toezicht (HT) worden zorgaanbieders gestimuleerd om de declaratie- en registratieprocessen opnieuw onder de loep te nemen om te komen tot ‘First time right’- registratie en declaratie’. Onze consultants hebben ervaring in de verschillende stappen van Horizontaal Toezicht, van het opzetten van een control framework tot aan de verantwoordings gesprekken met de zorgverzekeraar of accountant als de organisatie eenmaal de overgang naar HT heeft gemaakt. Onze mensen leren van elkaar en van alle organisaties waar we inmiddels zijn geweest. Uiteraard zetten we deze best practices in om ook in jouw organisatie de juiste kwaliteit neer te zetten.

Vijf tips bij de implementatie van HT

Zorgprestatiemodel

Per 2022 zal het zorgprestatiemodel zijn intrede doen in de GGZ. Deze stelselwijziging zal voor veel aanbieders een grote impact hebben. Diverse systemen en processen zullen gedeeltelijk of helemaal opnieuw ingericht moeten worden om te moeten voldoen aan dit nieuwe bekostigingsmodel. Eén ding hebben de gevolgen sowieso gemeen: ze vragen om een verandering in de manier van werken van alle medewerkers in de organisatie, van zorgprofessional tot aan zorgadministratie. Onze consultants zijn in staat om de organisatie op verschillende niveaus te ondersteunen bij de invoer van het zorgprestatiemodel. Ze weten welke veranderingen er aan gaan komen en zijn in staat om deze veranderingen in de organisatie te implementeren en te borgen.

AY9A1876cp
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons