diensten / VVT & GZ

Facturatie

Voor elke zorgorganisatie is het van belang om tijdig en juist te kunnen facturen om zo de liquide positie op orde te houden. Echter alleen met de uitvoer van de facturatie ben je er niet. De consultants van Zorgon zijn niet alleen in staat om het facturatieproces uit te voeren, ze voorzien ook hele voorafgaande proces. We hebben kennis van wet- en regelgeving en declaratiestandaarden, kennen de zorgadministratieve processen in zorgorganisaties en zijn in staat om zorgcontracten te vertalen naar de inrichting van systemen en processen. Wij zorgen ervoor dat je als zorgaanbieder in control bent over het facturatie- en verantwoordingsproces.

Functioneel beheer

Een juiste inrichting van het systeem is essentieel voor de vele gebruikers - van zorgprofessional tot aan de zorgadministratie. Onze consultants weten niet alleen wat de belangen van de gebruikers zijn maar kennen ook de wet- en regelgeving waar de zorgadministratie aan moet voldoen. Aangevuld met kennis op expertlevel (tot op databaseniveau) van o.a. ONS en X(m)Care én ervaring met de zorg (administratieve)processen maken onze consultants in de rol van functioneel (applicatie)beheerder een heldere analyse van de situatie en komen zij met voorstellen voor oplossingen op systeem-, proces- of gebruikersniveau. Samen met de verschillende stakeholders zorgen we ervoor dat aansluitingen van de werkprocessen op het ECD worden geborgd.

Implementatie zorgapplicatie

Het implementeren van een nieuwe zorgapplicatie gaat niet over één nacht ijs. Hier gaat een zorgvuldig selectietraject aan vooraf om tot de keuze te komen voor het systeem dat het beste aansluit op de organisatie en de processen van de zorgaanbieder. De consultants van Zorgon hebben kennis van verschillende applicaties en ervaring binnen veel verschillende zorgaanbieders. Kortom: ze nemen een onafhankelijke positie in binnen een selectietraject. Naast ondersteuning bij het selectietraject, is de daadwerkelijke implementatie van het ECD een omvangrijk project an sich. Opleiden van medewerkers, datamigraties, testen, communicatie. Het zijn voorbeelden van taken die onze consultants in verschillende rollen tijdens de implementatie op zich kunnen nemen.

 

2020-09_HEADERBEELD-zonderCTA13
Minder zorg om processen en systemen en meer focus op de echte zorg, dat is onze passie.
Dat is waar wij het voor doen"
Minder zorg om processen en systemen en meer focus op de echte zorg, dat is onze passie.

Wachtlijstbeheer

Wachtlijstbeheer is tegenwoordig meer dan het reactief opvullen van lege woonplekken en het bijhouden van een Excel-spreadsheet met cliënten op de wachtlijst. En wat als het de wens is om het wachtlijstbeheer te combineren met een centraal informatiepunt voor alle vragen van nieuwe cliënten? De nodige kennis van producten en diensten binnen de organisatie en relevante wet- en regelgeving vang je niet simpelweg op in de hoofden van mensen. Het continuïteitsrisico is bovendien groot en kennis wordt niet geborgd voor toekomstig beleid. Met onze kennis van mensen, processen en systemen zijn wij de ideale sparringspartner en denken we graag mee met jouw wachtlijstvraagstuk.

Hoofd- en onderaannamersschap

Verwerkt jouw organisatie handmatig facturen van onderaannemers in het ECD? Heb jij gemakkelijk inzicht in welke registraties passen binnen de zorglegitimatie? Is het proces rondom raamovereenkomsten en contracten met onderaannemers op orde? En wat zijn eigenlijk de verantwoordelijkheden die je hebt als hoofd- of onderaannemer? Het optimaal inrichten van de processen rondom hoofd- en onderaannemerschap geeft antwoord op dit soort vragen. 

AY9A1896cp10
Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons